Catena Media blir starkare inom finansvertikalen genom förvärvet av den USA-baserade aktietjänsten The Hammerstone

Catena Media plc, branschledande inom lead generering, förvärvar samtliga tillgångar i Hammerstone Inc. genom ett aktieförvärv. The Hammerstone.com publicerar premiuminnehåll inom finansiella tjänster i form av aktieanalystjänster med fokus på USA. 

Hammerstone är en premiumtjänst för prenumerationer på aktieanalyser och kommer att användas för att tillhandahålla kvalitativt innehåll till icke-institutionella traders på diverse plattformar inom Catena Medias ekosystem. Genom sin djupa kunskap om finansbranschen har Hammerstone och dess webbplats thehammerstone.com byggt upp en finansiell medieprodukt som förser prenumeranter med nyheter och analyser i realtid, vilket ger dem ett försprång när det gäller olika aktier.  

Integrationen av Hammerstone i Catena Financial Services kommer att spela en nyckelroll, både när det gäller att bygga upp en global plattform för aktieinformation och när det gäller Catena Medias expansion till nya produktområden. Förutom de traditionella intäkterna från affiliate-verksamheten kommer detta även att generera prenumerationsintäkter. De nya områdena omfattar aktiehandel, valutahandel och privatekonomi, och genom förvärvet får Catena Media nu en produkt som är fundamental för strategin inom tradingsektorn.  

Hammerstone startades 2002 och har numera sin bas i Connecticut i USA. Det rör sig om en plattform baserad på snabbmeddelanden där meddelanden om marknadsdrivande nyheter omedelbart skickas ut till prenumeranterna. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på 450 000 USD. 

”Denna vertikal och Hammerstone har enorm potential och kommer att bidra till genomförandet av vår starka vision om att positionera oss inom vertikalen finansiella tjänster i USA och vidare globalt.”

Per Hellberg, VD

Den inledande köpeskillingen, som ska erläggas i samband med att tillgångarna överförs, utgörs av en förskottsbetalning på 5,0 miljoner USD, varav 2,0 miljoner USD kan betalas med nyemitterade aktier i Catena Media till gällande marknadskurs, med återstoden i kontanter. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling på max 2,5 miljoner USD, baserat på omsättningens utveckling under en tolvmånadersperiod. 40 procent av tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas i aktier.  

Aktierna kommer att emitteras med en teckningskurs på 137,32 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period på 30 handelsdagar som löper till och med den 8 juni 2018. Detta innebär att totalt 127 440 aktier kommer att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,23 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Aktierna kommer att vara föremål för en lock-up period på tolv månader från och med transaktionens genomförandedatum. 

För ytterligare information, kontakta:  

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 08:00 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media, sedan starten 2012, etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

För mer information:www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar