Catena Media förvärvar brittiska affiliatetillgångar – förstärker sin position inom sociala medier

Catena Media fortsätter att etablera sin starka och snabbt växande position på den europeiska marknaden för leadsgenerering inom iGaming. Genom förvärvet av SBAT, en brittisk webbplats och socialt medium för sportnyheter, betting och tips, förstärker Catena Media sitt sportfokus och sin kompetens inom sociala medier. Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljoner euro, med en tilläggsköpeskilling om maximalt 10,5 miljoner euro.

Catena Media förvärvar de huvudsakliga tillgångarna, inklusive hemsidan, tekniken och 15 anställda från SBATs grundare Gary Gillies. Tillgångarna genererar för närvarande intäkter om ca 400 000 euro per kvartal, med en rörelsemarginal omkring 55 procent. Intäkterna kommer från Storbritannien och stärker Catena Medias position på reglerade marknader. De förvärvade domänerna och kontona fokuserar både på betald och organisk trafik och kommer därigenom att ha en direkt positiv effekt på Catena Medias Betalda och Organiska intäkter från och med konsolideringsdatumet 7 oktober 2016. Tilläggsköpeskillingen om maximalt 10,5 miljoner euro är baserad på intäktsutfallet de två första åren, och målen är ambitiöst satta. I ett rimligt scenario, med en tilläggsköpeskilling om 4,5 miljoner euro, måste säljaren generera en intäktstillväxt om 150-200 procent under perioden.

Efter att transaktionen är genomförd kommer Catena Media att integrera SBAT inom Catena Media UK, i syfte att nå synergier mellan de två verksamheterna.

”Vi är mycket nöjda över detta strategiska förvärv då det stärker och diversifierar vår position inom Paid media, samtidigt som vi adderar kompetens inom sociala medier. SBATs fokus på sport och reglerade marknader, kombinerat med en väldigt spännande produktportfölj, passar oss perfekt. SBAT kommer att komplettera vår befintliga verksamhet, med stor potential för synergier, samtidigt som vi fortsätter att diversifiera vår intäktsbas”, säger Robert Andersson, vd Catena Media. 

”Vi ser fram emot att bli en del av Catena Media, främst då det är ett företag som aktivt driver innovation och som är i framkant inom leadsgenerering. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Gary Gillies, grundare och vd på SBAT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.

Prenumerera

Dokument & länkar