Catena Media går in på den reglerade franska marknaden genom förvärv av den välkända sportbettingsajten ParisSportifs.com

Catena Media plc (”Catena Media”) förvärvar samtliga affiliate-tillgångar i ParisSportifs.com. 

ParisSportifs.com är en ledande sportbettingsajt i Frankrike och företaget genererar mycket trafik, främst via sökmotorer och dess kanaler på Twitter och YouTube. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på cirka 500 000 euro.

”Jag är oerhört stolt över att vi nu går in på den franska marknaden i och med detta strategiska förvärv av ParisSportifs. Det är i linje med vår tillväxtstrategi och stärker vår ledande ställning i Europa. Det är också ett strategiskt drag för oss, att öka tillväxten inom sportbetting med tanke på att fotbolls-VM börjar snart, säger Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD för Catena Media.  

Den inledande köpeskillingen består av en förskottsbetalning om 8,2 miljoner euro, varav 6,2 miljoner euro betalas kontant och återstående 2,0 miljoner euro i form av nyemitterade aktier i Catena Media plc. Avtalet omfattar även en tilläggsköpeskilling på högst 5,7 miljoner euro, baserat på intäktsutvecklingen under en period om ett år. I ett rimligt scenario, med en total tilläggsköpeskilling om 3,2 miljoner euro, skulle säljarna behöva generera en intäktstillväxt på mellan 40 och 60 procent under perioden. Upp till 50 procent av tilläggsköpeskillingen kan betalas med aktier i Catena Media plc. 

Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 120,97 per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar till och med den 12 april 2018. Det innebär att sammanlagt 170 221 aktier kommer att emitteras, motsvarande cirka 0,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Aktierna kommer att omfattas av en inlåsningsperiod om sex månader från och med slutdatum för affären.  

Tillgångarna kommer att konsolideras i Catena Media under april 2018.  

För mer information vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc 
Telefon: +46 706 914343, e-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR and Communications, Catena Media plc
Telefon: +46 700 818117, e-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är information som Catena Media plc är förpliktigad att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2018, kl. 16:00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com

Prenumerera

Dokument & länkar