Catena Media offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Catena Media p.l.c (”Catena Media” eller ”Koncernen”) emitterade den 16 september 2016 företagsobligationer om 50 miljoner euro. Obligationerna löper till och med den 16 september 2019 med en rörlig ränta om Euribor 3m + 6,75 procent. 

Catena Media har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 1 november 2016. Med anledning av noteringen har Catena Media upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Catena Medias webbplats www.catenamedia.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 11.30 CET

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar