Catena Media plc offentliggör förtida inlösen av befintliga obligationer med förfall 2019

Catena Media plc (“Catena Media” eller “Bolaget”) lämnar meddelande att det kommer att lösa in samtliga utestående obligationer 2016/2019 med ISIN SE0008964720 (de “Befintliga Obligationerna”).

Datum för förtida inlösen är satt till den 16 mars 2018. Som fastställts enligt beskrivet tillvägagångssätt i villkoren för de Befintliga Obligationerna kommer samtliga Befintliga Obligationer lösas in till inlösenpriset 103,38 procent av nominellt belopp (d.v.s. 103 380 euro per Befintlig Obligation). Även upplupen och obetald ränta avseende de Befintliga Obligationerna kommer att betalas i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna.

Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 9 mars 2018 är registrerad som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

En underrättelse om förtida inlösen skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 16 februari 2018.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Catena Medias värdepapper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-mail: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-mail: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 klockan 15:45 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen hade 282 medarbetare vid slutet av 2017 i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar