Catena Media positionerar sig i Australien inom vertikalen finansiella tjänster genom förvärvet av en premiumsajt för aktiemarknadsnyheter & analyser

Catena Media plc förvärvar TheBull.com.au, en australiensisk premiumsajt för aktiemarknadsnyheter och -analyser, samt andra viktiga webbplatser som TheBull.asia and FatCat.com.au. För att bygga upp varumärket och behålla försprånget framför konkurrenterna förvärvar Catena Media även de videofokuserade webbplatserna LearnTrading.com.au och LearnCFDs.com och liknande domäner från Ashley Jessen, en författare som publicerat böcker, artiklar och flera videoklipp om trading. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på 100 000 AUD. 

TheBull.com.au innehåller aktiemarknadsanalyser från Australiens ledande finansjournalister. Ashley Jessen (författare till den branschledande boken “CFD:s Made Simple”) kommer att stanna kvar på bolaget och producera exklusivt videoinnehåll för Catena Media. De förvärvade webbplatserna och immateriella rättigheterna kommer att användas för att bygga upp ett ekosystem med kvalitativt text-, film- och ljudinnehåll. I tillägg till webbplatserna och domänerna kommer Catena Media att dra nytta av sin affärsmodell inom lead generering för att öka intäkterna.  

”När vi förvärvar en fantastisk sajt för aktiemarknadsnyheter och lägger till videoinnehåll, marknadsinsikter varje vecka i form av poddar och webbsändningar och instruktionsfilmer, då får vi en mycket stark kombination, som dessutom är den första av sitt slag i Australien.”

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD. 

TheBull.com.au startades 2006 av traders och drivs av erfarna finansjournalister utan koppling till vare sig bolag eller föreningar i finansbranschen eller andra börsnoterade eller onoterade bolag. Huvudkvarteret ligger för närvarande i Melbourne, Australien. TheBull.com.au är en webbplats som tillhandahåller aktiemarknadsnyheter om den australiensiska aktiemarknaden. 

Den inledande köpeskillingen för The Bull, som ska erläggas i samband med att tillgångarna överförs, utgörs av en förskottsbetalning på 900 000 AUD. Dessutom ska ytterligare en betalning om 250 000 AUD erläggas efter sex månader, förutsatt att vissa skyldigheter i samband med överlämnandet har infriats. Köpeskillingen för LearnTrading.com.au och därmed tillhörande tillgångar uppgår till maximalt 100 000 AUD och omfattar produktion av videoinnehåll för Catena Medias webbplatser under ett års tid. 

För ytterligare information, kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 +46 700 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018, kl. 08.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information:www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar