Catena Media publicerar årsredovisning för 2016

Catena Media p.l.c har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

https://www.catenamedia.com/sv/investor-relations/reports/arsredovisning/

En pdf-version finns även som bilaga i detta pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications, tel: +356 99 36 82 18, e-mail: anne.rhenman@catenamedia.com www.catenamedia.com

Om Catena Media  

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som JohnSlots, AskGamblers och RightCasino . Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är bolagets Certified Advisor.