Catena Media publicerar årsredovisning för 2016

Catena Media p.l.c har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets webbsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

https://www.catenamedia.com/sv/investor-relations/reports/arsredovisning/

En pdf-version finns även som bilaga i detta pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications, tel: +356 99 36 82 18, e-mail: anne.rhenman@catenamedia.com www.catenamedia.com

Om Catena Media  

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som JohnSlots, AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är bolagets Certified Advisor.