Catena Media stärker sin ställning inom området finansiella tjänster genom förvärvet av BrokerDeal.de i Tyskland

Catena Media plc (”Catena Media”) förvärvar samtliga affiliate-tillgångar i BrokerDeal.de, en av de ledande affiliate-sajterna i Tyskland. 

BrokerDeal.de, som arbetar med att generera leads i finanssektorn, har sin bas i Tyskland, startade 2011 i München och anses vara bland topp fem siter när det gäller finansiella tjänster i Tyskland. Företaget är topprankat när det handlar om sökmotoroptimering avseende flera viktiga finansiella termer. Genom förvärvet stärker Catena Media sin redan ledande ställning gällande onlinebaserad kundanskaffning i Europa och utökar ytterligare sin nya branschsatsning – finansiella tjänster. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på cirka 300 000 euro.

”Förvärvet är strategiskt viktigt för Catena Media. I november i fjol tog vi det första steget mot att gå in i en ny bransch – marknaden för finansiella tjänster. Därefter har vi förvärvat tillgångar och rekryterat medarbetare. Vi befinner oss nu i en position där vi kan öka tempot för den här strategiska satsningen och förvärvet av BrokerDeal.de visar att det är på gång precis nu”, säger Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD för Catena Media.  

Brokerdeal.de är huvudsakligen fokuserat på stora privata investerare och är därför ett utmärkt komplement till Catena Medias tidigare förvärv av Beyondbits Media (Beyondbits), som bland annat innefattar sajterna Aktiendepot.com och Qomparo.de. 

”Jag är stolt över att kunna välkomna BrokerDeal.de till Catena Media-familjen och jag är mycket glad över att Michael Hinterleitner, VD för BrokerDeal.de, har beslutat att stanna i företaget efter förvärvet. Jag tror att det här bildar en stabil grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet”, säger Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD för Catena Media   

Den förväntade totala köpeskillingen uppgår till 3,6 miljoner euro. Den inledande köpeskillingen består av en förskottsbetalning om 1,2 miljoner euro, varav 840 000 euro betalas kontant och återstående 360 000 euro i nyemitterade aktier i Catena Media plc. Högsta möjliga förvärvskostnad är 4,8 miljoner euro, baserat på intäktsutvecklingen under en period om två år. I ett rimligt scenario, med en total tilläggsköpeskilling om 2,4 miljoner euro, skulle säljarna behöva generera en intäktstillväxt på mellan 25 och 80 procent under perioden. Upp till 30 procent av tilläggsköpeskillingen kan betalas med aktier i Catena Media plc. 

Aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 123,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar till och med den 10 april 2018. Det innebär att sammanlagt 30,061 aktier kommer att emitteras, motsvarande cirka 0,06 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Aktierna kommer att omfattas av en inlåsningsperiod om tolv månader från och med slutdatum för affären.  

Den 15 mars 2018 offentliggjorde Catena Media att Nigel Frith, tidigare globalt ansvarig på FXcompared.com, utsetts att leda den nya affärs-enheten, som är inriktad på finansiella tjänster, från London. 

För mer information vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc 
Telefon: +46 706 914343, e-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR and Communications, Catena Media plc
Telefon: +46 700 818117, e-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2018, klockan 08.30 CET.

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com

Prenumerera

Dokument & länkar