Catena Media tar steget in i affiliate-marknadsföring med inriktning mot finansiella tjänster

Som ett led i Catena Medias tillväxtstrategi breddar bolaget sitt erbjudande genom att ta steget in i en reglerad vertikal för affiliate-marknadsföring med inriktning mot finansiella tjänster. Detta genom förvärvet av alla affiliate-relaterade tillgångar i Maltabaserade Beyondbits Media Ltd (Beyondbits), vilket bland annat innefattar siterna Aktiendepot.com och Qomparo.de.

Catena Media förvärvar alla affiliate-relaterade tillgångar i Beyondbits. Beyondbits följer noga utvecklingen på finansmarknaderna och ger information och fakta, samt jämför och analyserar olika investerings- och tradingerbjudanden, för att kunden enklare ska kunna ta beslut inför eventuell kommande handel. I Beyondbits portfölj ingår bland annat siterna Aktiendepot.com och Qomparo.de. Verksamheten är framförallt fokuserad på DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) och genom förvärvet stärker Catena Media närvaron i dessa regioner.

De förvärvade tillgångarna förväntas generera en kvartalsvis omsättning på cirka EUR 750 000 med en rörelsemarginal på cirka 70 procent. Catena Media kommer i och med förvärvet av Beyondbits att komplettera sitt nuvarande erbjudande inom Casino och Sportsbetting med att också innehålla jämförelsesiter med fokus på finansiella tjänster.

Överföringen av tillgångarna och betalningen av köpeskillingen är planerad att ske innan utgången av november, 2017. Köpeskillingen uppgår till en initial betalning om EUR 9 250 000, där EUR 2 750 000 betalas med aktier i Catena Media plc. Dessutom finns det en tilläggsköpeskilling på högst EUR 5 000 000, vilken är baserad på de förvärvade tillgångarnas intäktsutveckling under en period på 12 månader från dagen för closing. Avtalet är konstruerat så att upp till 50 procent av tilläggsköpeskillingen kan erläggas med Catena Media-aktier.   

I ett rimligt förväntat scenario, med en sammanlagd köpeskilling på cirka EUR 13 350 000, måste säljaren generera en omsättningsökning på ungefär 25-40 procent under perioden.

"Genom förvärvet gör vi en strategisk expansion till en ny och reglerad vertikal som vuxit starkt och som vi följt under en längre tid. Vi är en marknadsledare inom lead generation och ser fantastiska möjligheter att växa i den finansiella sektorn. Förvärvet kommer att komplettera vårt befintliga erbjudande mycket väl och passar perfekt in i vår organisation och teknikplattform”, säger Henrik Persson Ekdahl, tf. VD Catena Media.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD

Tel: +46 706 91 43 43

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 08:30 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar