Catena Media tar strategiskt steg inom global valutahandel genom att förvärva ForexTraders.com

Catena Media plc lägger grunden för sin globala ambition: att inom finansiell handel bli ledande inom kvalitativt webbinnehåll och kundanskaffning online. Förvärvet av Forextraders.com, Forexcharts.net och Forexindicators.net och ytterligare webbplatser lägger grunden för bolagets globala ambition att skapa innehåll och generera leads för valutahandeln. 

Samtliga webbplatser kommer att användas för att skapa ett ekosystem med kvalitativt innehåll inom valutahandeln, som en del av vertikalen finansiell handel. Detta innebär en möjlighet att förbättra webbplatser som för närvarande fokuserar på annonsering så att de istället fokuserar på lead generering. De förvärvade tillgångarna har för närvarande en kvartalsomsättning på 250 000 amerikanska dollar. 

”Valutahandeln innebär stora handelsvolymer för både professionella och icke-professionella traders, som alla behöver pålitlig information och Catena Media har bestämt sig för att bli ledande inom området.” 

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD. 

ForexTraders.com startades 2004. Det är en valutahandelssajt som innehåller information om valutamäklare, erbjudanden om att registrera sig och användbar information inom valutahandelsområdet. Catena Media vill utöka detta genom att lägga till premiuminnehåll avseende på diverse valutor, nyhetsbrev, instruktionsfilmer och nyhetssändningar. 

Den inledande köpeskillingen för ForexTraders.com, som ska erläggas i samband med att tillgångarna överförs, uppgår till en förskottsbetalning på 4,08 miljoner USD. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling på max 1,58 miljoner USD, baserat på omsättningens utveckling under en tolvmånadersperiod. 50 procent av tilläggsköpeskillingen kan erläggas i aktier.  

Den förväntade totalkostnaden för förvärvet är 5,26 miljoner USD, och tilläggsköpeskillingen förväntas uppgå till 1,18 miljoner USD. I ett rimligt förutsett scenario med en total tilläggsköpeskilling på 1,18 miljoner USD skulle säljaren behöva uppnå en intäktsökning på mellan 30 och 40 procent under perioden.  

För ytterligare information, kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 +46 700 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018, kl. 08:45 CET

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information:www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar