Catena Media träder in på den italienska sports bettingmarknaden genom förvärvet av ASAP ITALIA

Catena Media plc (”Catena Media”) förvärvar ASAP ITALIA – Italiens marknadsledande bolag inom sport, nyheter och leadgenerering. Förvärvet lägger till landets största leadgenereringssajt i Catena Medias portfölj och innebär att bolaget tar en stark position på den italienska marknaden. ASAP ITALIA har intäkter på cirka 300 000 euro i månaden.  

ASAP ITALIA äger den främsta leadgenereringssajten för sport i Italien med främst organisk trafik och en mycket stark SEO-rankning. Webbplatsens huvudsakliga fokus är sport, och bolagets tillväxtpotential är enorm. ASAP ITALIA grundades 2010, och närmare 100 procent av kunderna kommer från den reglerade italienska marknaden.  

”Detta är ett starkt förvärv för Catena Media och kommer att göra oss till den största leadgeneratorn inom online-sportsbetting i Italien”.

Per Hellberg, VD 

Den inledande köpeskillingen uppgår till 16 miljoner euro, där 12,5 miljoner euro kommer att erläggas i kontanter i samband med förvärvet och återstående 3,5 miljoner euro kommer att erläggas tolv månader efter förvärvet.

En tilläggsköpeskilling på maximalt 6 miljoner euro kommer också att erläggas, baserat på intäkterna under en ettårsperiod. Med en maximal tilläggsköpeskilling på 6 miljoner euro skulle säljarna behöva uppnå en intäktsökning på cirka 50 procent under den ettåriga tilläggsköpeskillingsperioden. Upp till 50 procent av tilläggsköpeskillingen kan erläggas i form av aktier i Catena Media plc. 

”Italien var ett av de första länderna i världen med reglerad marknad för nätspel. Bolaget håller absolut kvalitet när det gäller regelefterlevnad. Jag är mycket glad över att välkomna dem till Catena Media-teamet.”

Per Hellberg, VD 

Tillgångarna kommer att konsolideras med Catena Media senast i juli 2018.  

För ytterligare information, kontakta: 

Per Hellberg, CEO, Catena Media plc
Telefon: +46 702 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018, kl. 14:30 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media, sedan starten 2012, etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar