Catena Medias listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista är genomfört

Idag, 4 september kl. 09.00 var Catena Medias VD Robert Andersson på plats på Nasdaq Stockholm för att ringa i börsklockan. Anledningen var att Catena Medias Plc:s aktie nu handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Tidigare handlades aktien på Nasdaq First North Premier.

”Vi är ett relativt ungt bolag. Att komma in på Stockholmsbörsens huvudlista betraktar vi som en stor bedrift. Det är också en betydande kvalitetsstämpel för Catena Media. Vi befinner oss på en kraftig tillväxtresa, listbytet kommer ge oss ännu större möjligheter att nå våra högt uppsatta mål”, säger Robert Andersson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Robert Andersson, VD

Tel: +356 770 329 28

E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com 

Om Catena Media

Catena Media är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar