Delårsrapport januari – september 2017

2017-11-07

Rekordkvartal med fortsatt stark tillväxt 

Tredje kvartalet 2017 – rekord i intäkter och EBITDA

 • Intäkterna uppgick till totalt 17,26 miljoner EUR (10,73), en ökning med 61 procent jämfört med föregående år. Sökintäkterna var de högsta hittills med en organisk tillväxt på 29 procent mot föregående år. Intäktsökningen totalt jämfört med det andra kvartalet 2017 uppgick till 15 procent. Sextio procent av intäkterna estimeras komma från reglerade marknader.
 • EBITDA uppgick till 8,81 miljoner EUR (4,93), motsvarande en EBITDA marginal på 51 procent (46). EBITDA justerad för jämförelsestörande poster så som listbytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap och omorganisationskostnader, uppgick till 9,50 miljoner EUR (5,96), och motsvarar en justerad EBITDA marginal på 55 procent (56).
 • Rörelseresultatet ökade till 7,57 miljoner EUR (4,65) motsvarande en rörelsemarginal på 44 procent (43). Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till EUR 8,25 miljoner (5,68), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 48 procent (53).
 • Resultat per aktie uppgick till 0.103 EUR (0.076) före utspädning och resultat per aktie uppgick till 0.101 (0.076) efter utspädning.
 • Rekord i New Depositing Customers (NDCs), totalt 100,741 (56,352), vilket är en ökning med 79 procent mot samma kvartal föregående år, och en ökning med 10 procent mot föregående kvartal.

Första nio månaderna 2017

 • Intäkterna uppgick till totalt 47,59 miljoner EUR (27,76), en ökning med 71 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
 • EBITDA ökade till 22,30 miljoner EUR (13,59), motsvarande en EBITDA marginal på 47 procent (49). EBITDA justerad för jämförelsestörande poster relaterade till obligationslånet och listbytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap samt omorganisationskostnader, uppgick till 25,01 miljoner EUR (15,54) vilket resulterar i en justerad EBITDA marginal på 53 procent (56).
 • Rörelseresultatet ökade till 19,60 miljoner EUR (12,90) motsvarande en rörelsemarginal på 41 procent  (46). Rörelseresultat justerad för jämförelsestörande poster hänförliga till obligationslånet och listbytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap samt omorganisationskostnader, uppgick till EUR 22,31 miljoner (14,85), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 47 procent (53). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0.289 EUR (0.240) före utspädning och resultat per aktie uppgick till 0.283 EUR (0.239) efter utspädning.  
 • New Depositing Customers (NDCs) uppgick till 272,384 (137,610), vilket är en ökning med 98 procent jämfört med samma period förra året.
   

Kommentar från Henrik Persson Ekdahl, tf. VD

Bästa kvartalet någonsin

Det tredje kvartalet under 2017 var Catena Medias mest framgångsrika hittills. Våra intäkter, som uppgick till 17,3 miljoner EUR, motsvarar en intäktsökning på 61 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten i sökintäkter under kvartalet var 29,3 procent jämfört med föregående år, och hittills i år har den uppgått till 28,9 procent. EBITDA exklusive jämförelsestörande poster, var det högsta hittills, 9,5 miljoner EUR, vilket motsvarar en justerad EBITDA marginal på 55 procent.

Den viktigaste tillväxtindikatorn för oss är antalet NDCs, d.v.s. leveransen av nya kunder till våra samarbetspartners. Vi har för första gången nått upp i ett sexsiffrigt antal, totalt 100 741, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med andra kvartalet och en ökning med 79 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Den starka tillväxten av NDCs visar att vår affärsmodell är fortsatt framgångsrik.

Listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista

Under det tredje kvartalet slutfördes arbetet med att flytta bolagets aktier från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm och den 4:e september inleddes handeln av aktien på Mid Cap listan. Genom flytten har vi säkerställt att bolaget och våra aktieägare har bra plattform för vidare expansion. 

Fortsatt fokus på produktinnovation

Under kvartalet lanserades Youtube-kanalen ”AskFans”, vilket är ett programformat anpassat för engelska Premier League, samt en intern version av det populära programmet ”Draknästet” där vinnaren kommer att utveckla sin idé för lansering 2018. Vi har även uppdaterat innehållet i sportsbetting-siten Livebetting.se tillsammans med den svenska sportprofilen Sladjan Osmanagic.

Nya marknader

Vi slutförde under det tredje kvartalet köpet av Caledonian Publishing, och fick i och med det fäste inom den reglerade australiensiska sportmarknaden. Vidare förvärvades Casinoonline.jp vilket etablerade Catena Media som en nyckelspelare inom den snabbväxande japanska casinomarknaden. Kontoret i Tokyo kommer fungera som en plattform för vidare expansion i Asien. Samt har JohnSlots lanserats i Tyskland och AskGamblers i Italien och Tyskland under fjärde kvartalet.

Framtidsutsikter

Utvecklingen inom casino och sport var stark under det tredje kvartalet och trenderna ser ut att hålla i sig även under fjärde kvartalet. Förberedelserna inför vinter-OS 2018 och VM i fotboll är i full gång. Vi är förväntansfulla och optimistiska vad gäller vår strategiska, operativa och finansiella utveckling och ser fram emot de nya kommande utmaningar som väntar.

En av de större möjligheterna under 2018 blir öppnandet av Pennsylvania som en reglerad marknad för onlinespel. Den 25:e oktober godkände senaten lagförslaget, följt av  underhusets godkännande den 26:e, och slutligen signerade guvernören signerat lagförslaget den 30:e oktober. Catena Media förväntar en gradvis uppbyggnad av Pennsylvania och att vara live inom 9-12 månader. Vi har samtidigt väldigt starka domäner som PlayUSA.com, PlayPennsylvania.com och USPoker.com. I och med denna öppning stärker Catena Media ytterligare sin närvaro på den amerikanska marknaden i linje med bolagets tillväxtstrategi.  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD 

För mer information, kontakta: 
Henrik Persson Ekdahl, tf. VD
Telefon: +46 706 914 343
E-post:
henrik.persson@catenamedia.com
www.catenamedia.com
 

För mer information, kontakta: 
Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications
Telefon: +356 9936 8218
E-post:
anne.rhenman@catenamedia.com
www.catenamedia.com
 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017, kl. 07.00 CET. 

Om Catena Media  

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.