Ökning av antalet aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 55 075 594 aktier och röster efter två riktade nyemissioner om 170 221 respektive 450 000 aktier.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 30 april 2018 har Catena Media beslutat om en riktad nyemission om 170 221 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i ParisSportifs.com. I tillägg till ovanstående nyemission har bolaget beslutat om en riktad nyemission om 450 000 aktier i enlighet med ett av bolagets incitamentsprogram. Nyemissionerna registrerades hos myndigheterna på Malta den 15 maj 2018 respektive den 22 maj 2018.

Genom nyemissionerna ökar antalet aktier i Catena Media från 54 455 373 aktier till

55 075 594 och aktiekapitalet ökar till 82 613 EUR.

För ytterligare information, kontakta:   

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc 
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com                 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar