Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 ska valberedning i Catena Media plc bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordförande i Catena Media plc.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2016 och består av:

  • Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media plc
  • Erik Bergman, Aveny Ltd
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Henrik Persson Ekdahl, Optimizer Invest Ltd

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman den 28 april 2017 förbereda val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till henrik@optimizerinvest.com eller per brev till Catena Media, Nomination Committee, The Firs, flat 6, Gorg Borg Olivier Street SLM1801, Sliema, Malta senast den 28 februari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Wendel, General Counsel, tel: +356 99 368 171, www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media p.l.c är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det andra kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 27.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget över 150 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta.

Prenumerera

Dokument & länkar