Valberedningens förslag till styrelse i Catena Media plc inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna

Andre Lavold

Anders Brandt

Henrik Persson Ekdahl

Kathryn Moore Baker

Mathias Hermansson

Mats Alders

Valberedningen föreslår nyval av Cecilia Qvist som styrelseledamot.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen föreslås bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, en ökning med en ledamot.

Valberedningen föreslår även omval av Kathryn Moore Baker som styrelsens ordförande.

Cecilia Qvist arbetar på Spotify sedan 2017 som Global Head of Markets, där hon leder de globala marknaderna. Cecilia är därigenom också ansvarig för Spotifys geografiska expansion. Tidigare roller inkluderar Global Head of Business Development på Nasdaq OMX (Stockholm), Global Head of Retail på Swedbank och Head of Business Development (Region Östeuropa / Centralasien) på Ericsson. Cecilia har en MBA från University of Edinburgh.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Catena Medias årsstämma som hålls den 26 april 2018, klockan 09.30 i lokalen ”Turbine” på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, Sverige.

Valberedningen består av

Mikael Riese Harstad, Optimizer Invest Ltd, valberedningens ordförande

Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund

Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB

Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media plc

För ytterligare information, kontakta:  

Mikael Riese Harstad, valberedningens ordförande
Tel: +34 661 464 976, E-post: mikael@optimizerinvest.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2018, kl. 15.00 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till 67,7 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar