Ändring av valberedning i Catena AB

Med hänsyn till de stora ägarförändringar som skett i Catena har Stefan Dahlbo och Åsa Nisell utträtt ur valberedningen. CLS Holding plc har utsett Christer Sandberg och Erik Selin Fastigheter AB har utsett Christian Hahne som nya representanter.

Valberedningen får därefter följande sammansättning:

Christer Sandberg CLS Holding plc
Christian Hahne Erik Selin Fastigheter AB
Gunnar Lindberg Länsförsäkringar
Ulf Strömsten Catella

Till valberedningens ordförande har utsetts Christer Sandberg.

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar