Catena hyr ut till Solid Försäkring AB – näringslivet i södra Helsingborg sjuder av aktivitet

Nu flyttar även Solid Försäkring AB in i det anrika 8-våningshuset på Landskronavägen som förvärvades av Catena 2017. I fastigheten, som är ett väl synligt landmärke på Råå i Helsingborg, råder hög aktivitet.

2018-06-26 kl. 08:00

Solid Försäkring är en del av Resurskoncernen där även Resurs Bank ingår. Bolaget är marknadsledande på försäkringslösningar för detaljhandelns kapitalvaror och stora inom rese- och vägassistansförsäkringar. Inflyttning i företagets nya lokaler på Råå sker i november 2018.

” I takt med att antalet medarbetare i Resurskoncernen har blivit fler har vi vuxit ur våra nuvarande lokaler på Ekslingan i Helsingborg. Vi ser fram emot att under hösten flytta in i vårt nya kontor där vi kan erbjuda våra medarbetare en bra arbetsmiljö och fortsätta utveckla Solids verksamhet, säger Marcus Tillberg, VD Solid Försäkring.

Plan fyra och fem i kontorsdelen anpassas för Solid Försäkring. I övrigt inhyser fastigheten även industri- och logistiklokaler och entréplanet rymmer en restaurang, öppen för allmänheten. Sedan Catena förvärvade fastigheten i fjol har ett tiotal nya hyresgäster hunnit flytta in.

”Vi renoverar och moderniserar i takt med att fastigheten fylls på med hyresgäster – utöver affärspotentialen vi ser, så känns det mycket bra att Catena kan bidra till ett fortsatt aktivt näringsliv i området och värna om en byggnad som satt prägel på Helsingborgs stadsbild under flera decennier,” konstaterar Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg på Catena.  

Fastigheten, med sitt karaktäristiska 8-våningshus, är strategiskt belägen i anslutning till E4/E6 i södra Helsingborg och omfattar drygt 25 000 kvm. Den uppfördes mellan 1958 och 1990 och kontorsbyggnaden ritades 1974 av de danska arkitekterna Bengt Blasberg och Henrik Jais-Nielsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg Catena
Tel. 0730-70 22 66
goran.jonsson@catenafastigheter.se 

Benny Thögersen, VD Catena
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Marcus Tillberg, VD Solid Försäkring
Tel. 070-378 20 65
marcus.tillberg@solidab.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 424,2 Mkr per 31 mars 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar