Catena tecknar 10-årigt hyresavtal med Ahlsell i Göteborg

Catena investerar cirka 28 miljoner kronor i nybyggnation av en grossistbutik för Ahlsell. Byggnaden, som får ett utmärkt skyltläge mellan E6:an och Mölndalsvägen i stadsdelen Almedal blir på cirka 2 100 kvadratmeter. Inflyttning är beräknad till juli 2011. 

Ahsell är ett av de ledande tekniska handelsbolagen i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. 

”Detta är ytterligare ett bra exempel på fastighetsförädling, där gamla verkstadsytor rivs och ersätts med moderna lokaler”, säger Peter Hallgren, VD för Catena.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar