Kallelse till årsstämma i Catena AB (publ)

Catena AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 26 april 2012, kl. 15.00, på ”7A Odenplan”, lokal Freja. Konferenslokalen är belägen på Norrtullsgatan 6, 5tr. i Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman.

Vad avser val av styrelse har valberedningen föreslagit omval av ledamöterna Jan Johansson, Henry Klotz, Christer Sandberg, Erik Selin samt Lennart Schönning. Vidare föreslår valberedningen omval av Henry Klotz som styrelsens ordförande.

Catena AB (publ)

Henry Klotz

Bilaga: Kallelse till årsstämma

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 20 mars 2012, klockan 11.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar