Ny valberedning i Catena

Catena har genom pressmeddelande tidigare idag meddelat att bolagets aviserade extra bolags-stämma för val av ny styrelse den 16 oktober har ställts in samt att (av formella skäl) ny kallel-se till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober i samma ärende kommer att annonseras inom kort. Av pressmeddelandet framgår att Christer Sandberg, CLS Holding plc, föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Catena. Sandberg ingår för närvarande i Catenas valberedning.

Till följd av förslaget att Christer Sandberg skall utses till ny ordinarie styrelseledamot i Catena har han idag utträtt ur valberedningen. Till ny representant i valberedningen efter Sandberg har CLS Holding plc utsett Thomas Lundqvist.

Catenas valberedning får därefter följande nya sammansättning:

Thomas Lundqvist CLS Holding plc
Christian Hahne Erik Selin Fastigheter AB
Gunnar Lindberg Länsförsäkringar
Ulf Strömsten Catella

Till valberedningens ordförande har utsetts Ulf Strömsten.

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar