Penser Access: Catena - Catena bygger vidare

Catena redovisade hyresintäkter på SEKm 225 för det tredje kvartalet. Denna siffra är den högsta i bolagets historia. Vi ser dock att överskottsgraden sjunker något till följd av säsongseffekter. Bolaget lämnar även för första gången något de kallar för ”earnings capacity” där de presenterar potentialen i nuvarande fastighetsbestånd, dessa siffror guider för en fortsatt hyrestillväx samt att man ligger i linje med sina mål för överskottsgraden. Vi tror att den man nu kommer fokusera på nya projekt då vakanserna i befintligt bestånd är nere på riktigt goda nivåer.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/catena-bygger-vidare/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera