Penser Access: Catena - En kedja av styrkor

Catena avslutar året starkt med 13% högre hyresintäkter än förra året. Vi ser även positivt på att vakanserna har sjunkit till 5,6% vilket i princip innebär att beståndet är fullt uthyrt. Bolaget har höjt sin aktuella intjäningsförmåga genom förvärvet av Kilenkrysset vilket gör att vi höjer våra estimat för hyresintäkter med 8% och driftsnetto med 5%. Detta i kombination med att Catena har ett rekordhögt ”yieldgap” vilket minskar ränterisken i bolaget och gör att vi ser fortsatt medelhög potential i bolaget till låg risk

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/en-kedja-av-styrkor/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera