Penser Access: Catena - Hög aktivitet ger resultat

En hög affärsaktivitet de senaste 12 månaderna börjar nu visa sig i siffrorna för Catena. Hyresintäkterna i det första kvartalet var de högsta hittills och kontrakterad årshyra har stigit med 8,7% sedan årsskiftet vilket kommer att slå igenom ytterligare på hyresintäkterna under resten av året. I kvartalet realiserade Catena värdeökningar på SEKm 86 och skrev upp värden på förvaltningsfastigheter med SEKm 81. Med tanke på detta tycker vi att aktien bör handlas minst i linje med sitt NAV, vilket är 139,2 SEk per aktie och kommer öka kvartal för kvartal under året.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/hog-aktivitet-ger-resultat/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera