Penser Access: Catena - Visar underliggande styrka inför 2017

Efter en underliggande stark Q4-rapport är vi positiva inför ett 2017 som lär se starkt ut jämfört med 2016. Ett flertal större fastighetstransaktioner har genomförts i sista kvartalet 2016 och början av 2017. Sammantaget med en nyemission i oktober 2016, en förtida upplösning av reverser till Fabege och refinansiering av ca 2/3-delar av lånestocken i innevarande kvartal är Catena nu positionerat för högre intäkter, intjäning och tillväxt. Balansräkningen är stark och bolaget ligger fortfarande helt rätt strukturellt inför framtida logistikutmaningar i tätorter.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/catena-visar-underliggande-styrka-infor-2017/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera