Caverion övertar driftansvar för Stenvalvets fastigheter i Skåne

Caverion Sverige, pressmedelande, 2017 07 17

Caverion övertar driftansvar för Stenvalvets fastigheter i Skåne

Caverion och Fastighets AB Stenvalvet har tecknat ett Managed Servicesavtal för 34 fastigheter i Skåne Län.

Managed Services innebär att Caverion tar ett helhetsansvar för fastigheternas funktion under hela avtalsperioden. Uppdraget startade den 1 juli 2017 och totalt omfattas cirka 100 000m2golvyta.  

- Våra hyresgäster har ofta komplexa organisationer och arbetssätt och vi behöver vara säkra på att vår samarbetspartner kan möta deras krav. Vi har jobbat med Caverion tidigare och har dokumenterad erfarenhet av deras förståelse och anpassningsförmåga. I kombination med den kostandseffektiva och pålitliga lösningen gjorde det Caverion till ett självklart val, säger Fredrik Sörling, Regionchef Stenvalvet.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. I Stenvalvets fastigheter bedrivs samhällsservice inom exempelvis vård, rättsväsende, skola och äldreboende.

- Vi ser fram mot att återuppta vårt samarbete med Stenvalvet och att tillsammans inleda en långsiktig utveckling av fastigheterna. Stenvalvets hyresgäster är verksamma inom viktiga samhällsfunktioner och en stor del av vårt åtagande är att säkra en optimal verksamhetsmiljö. Det är ett ansvar vi tar på största allvar och jag är övertygad om att vår lösning kommer att leva upp till kundens högt ställda krav och förväntningar, säger Ulf Gittner, Områdeschef Caverion Sverige.

För press- och mediafrågor kontakta

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
+46 73 050 92 85
erika.a.bjornesparr@caverion.com

Ulf Petersson
Distriktschef Caverion Managed Services Syd
+46 31 334 27 09
ulf.i.petersson@caverion.com

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia