Caverion tar plats i SäkerhetsBranschen – Klas Tocklin, vd Caverion Sverige, invald i styrelsen

Caverion Sverige, pressmeddelande, 2018-04-25

Caverion tar plats i SäkerhetsBranschen – Klas Tocklin, vd Caverion Sverige, invald i styrelsen

I samband med att de två säkerhetsorganisationerna Swesec och SäkerhetsBranschen beslutade att gå samman i en gemensam organisation under namnet SäkerhetsBranschen, valdes Klas Tocklin, vd Caverion Sverige, in i styrelsen.

- Mycket spännande. Här kan vi bidra, säger Klas Tocklin. Inom kort kommer alla kommersiella fastigheter vara uppkopplade vilket ställer krav på både oss i installationsbranschen som i säkerhetsbranschen. Våra fastigheter blir allt smartare och även säkerhet måste ses ur ett helhetsperspektiv. Fastigheter ska vara både säkra och lättillgängliga på samma gång. Som stor aktör vill vi vara med och påverka utvecklingen av smarta, digitala lösningar.

Efter sammanslagningen företräder SäkerhetsBranschen fler än 440 företag med sammanlagt 33 000 anställda och 57 miljarder i omsättning.

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för byggnader, industriprocesser och infrastruktur.

Vårt unika tjänsteerbjudande omfattar hela livscykeln, från design till konstruktion till underhåll.

Vår vision är att vara förstahandsvalet när våra kunders, medarbetares, partners och investerares omvärld digitaliseras.

Under 2017 omsatte vi cirka 2.3 miljarder EUR. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 12 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 

Prenumerera

Media

Media