Lagom är bäst när det gäller IoT

Caverion Sverige, artikel, 17 06 30

Lagom är bäst när det gäller IoT

Fjärranalyser, synergier och hjälp på distans. Uppkopplade fastigheter innebär många fördelar. Men ur ett säkerhetsperspektiv är lagom ändå bäst, det menar Jörgen Söderlund, Head of Technology Centers på Caverion Sverige, som reflekterar över begreppet IoT.

- Säkerhetsbranschen är ganska tidigt ute med till exempel fjärranalyser, styrning av grindar och bommar och hjälp på distans. Det är fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder de kostnadseffektiva och driftsäkra lösningarna IoT möjliggör. Samtidigt måste vi vara medvetna om de säkerhetsrisker en uppkopplad värld innebär.

Vilka vinster finns med IoT?

- Tekniken talar själv om när något inte är normalt. Det innebär att vi kan åtgärda framtida fel innan komponenterna slutat fungera. Det ger en enklare hantering för oss som leverantör, men de stora vinsterna hittar vi hos kunderna. Möjligheten att fjärrövervaka innebär minimala driftstörningar, större möjlighet till planerat underhåll och minskade kostnader. 

Varför är det viktigt att prata om IoT ur ett säkerhetsperspektiv?

- Framtiden är IoT. Det är ofrånkomligt att våra tekniker och kunder snart kan övervaka och styra alla fastighetstekniska lösningar på distans. Men vill vi det? Ju fler system som kan styras från annan plats desto större blir säkerhetsrisken för våra kunder och medarbetare. Här måste vi som seriös arbetsgivare och leverantör våga sätta gränser. Bland annat arbetar vi med en rad tekniska lösningar som talar om när något är fel och som ser till att människan inte blir onödigt utsatt.

Hur bör vi jobba med IoT?

- Fokus på IoT ligger ofta på teknik som pratar med annan teknik. Det är viktigt att komma ihåg att bakom alla trådlösa uppkopplingar finns en människa som ska agera utifrån informationen. Uppkopplade fastigheter innebär inte att vi slutar vara en people business.

Vill du veta mer? Under Almedalsveckan kommer Caverions VD debattera IoT ur ett säkerhetsperspektiv. Arrangörer är Säkerhetsbranschen och du kan läsa mer om seminariet här. 

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia