Barnens uppmaning till världens ledare: Act like a kid!

På Children’s Climate Conference som pågår för fullt i Stadshuset i Södertälje färdigställde barnen idag sin alldeles egen kommuniké, ”barnens krav ”. Den ska lämnas över till världens ledare på klimattoppmötet COP21 i Paris nästa vecka. Under högtidliga former signerades dokumentet av de 64 barnen genom personliga och färgglada tumavtryck. Barnens uppmaning till de vuxna: ”Act Like a Kid!”

Mötet i Paris (COP21) är det viktigaste klimattoppmöte som någonsin ägt rum. Det råder ingen tvekan om att världens ledare nu måste komma överens om klimatutsläppen inte ska få oåterkalleliga konsekvenser. Barnen vill komma till tals i denna avgörande fråga som faktiskt berör nästa generation mer än de vuxna som bestämmer nu. Därför arrangeras Children’s Climate Conference.

Daniel Yonan, 10 år från Södertälje är ett av barnen som ska åka till Paris och han är säker på att världens ledare kommer att lyssna.

-          De måste lyssna på mig. Jag vill göra något stort som kan förbättra världen, säger Daniel Yonan.

Nu fortsätter konferensen och imorgon fredag ska barnen presentera sin kommuniké på Miljödepartementet där Miljö- och vice stadsminister, Åsa Romson, bjudit in. Nästa steg är att barnen ska komma överens om hur kommunikén ska presenteras i Paris på COP21, där de fått 5 minuter att förfoga över på agendan.

Kommunikén överlämnas av barnen själva i Paris den 3 december.

OUR COMMUNIQUE
 

ACT LIKE A KID!

We are kids, and we will fight to save the world!

We are kids, and we see our schools float away in rising water. 
We see the ice melting, and starving polar bears in our land. We see our water wells drying out. And we see black smoke
killing people.

– But we will fight to save the world!

We are kids, and we see typhoons hitting our homes. We see big people cutting down trees, and we feel how the air sometimes
is hard to breathe. We see how the forest is burning. 


– But we will fight to save this world.

We are kids, and we like to play. We like to draw, play football
and read books. We like to sing and dance.

– But now we will fight to save the world.

We are kids, and we have to pay for mistakes that we haven’t made. You adults are giving us a world in chaos, and we are scared. 
But our future children should live in a better world than this. 

– So we will fight to save the world!

We are kids, we’re still young and have a lot to learn. But this is the last chance to save our planet, and we don’t have the time
to grow up. Our planet is dying slowly. This has to end.
That’s why we’re here to tell you adults; 

Act like us kids – and fight to save the world!

För mer information kontakta:
Jonna Holmgren, pressansvarig CCC15
E-post: jonna@luxpr.se  
Telefon: 070-888 05 02

Om Children´s Climate Conference
Children´s Climate Conference är ett initiativ från Telge Energi och arrangeras med stöd av Södertälje kommun, Fryshuset, Globträdet och Världsnaturfonden WWF. Den 25-28 november samlas barn i åldern 9-12 år från hela världen i Södertälje, för att diskutera klimatfrågan. Syftet med konferensen är att ge världens barn en stark röst som sätter press på världens ledare att komma överens på FN:s klimattoppmöte (COP21). Läs mer: www.childrensclimateconference.org

Taggar:

Om oss

Children´s Climate Conference är ett initiativ från Telge Energi och arrangeras med stöd av Södertälje kommun, Fryshuset, Globträdet och Världsnaturfonden WWF. Den 25-28 november samlas barn i åldern 9-12 år från hela världen i Södertälje, för att diskutera klimatfrågan. Syftet med konferensen är att ge världens barn en stark röst som sätter press på världens ledare att komma överens på FN:s klimattoppmöte (COP21). Läs mer: www.childrensclimateconference.org

Media

Media

Citat

De måste lyssna på mig. Jag vill göra något stort som kan förbättra världen.
Daniel Yonan, 10 år från Södertälje, ett av barnen som ska åka till Paris.