Cederquist företräder Bisnode vid försäljningen av Hoppenstedt Publishing

Bisnode har ingått avtal om försäljning av det tyska företaget Hoppenstedt Publishing GmbH till WEKA Holding GmbH & CO. KG, ett företag inom den tyska förlagskoncernen WEKA.

Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation som inkluderar företags- och konsumentinformation inom kredit-, marknads- och produktinformationstjänster. Hoppenstedt Publishing är en traditionell förläggare som ger ut ett brett spektrum av facktidskrifter och böcker inom bland annat ämnena industri, automation och logistik på den tyska marknaden. Tillträdet i transaktionen kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna i Tyskland.

Bisnode representerades av Cederquist, huvudsakligen genom Dr Moritz Veller och David Antonovic.

WEKA representerades av Scheidle & Partner (Augsburg), huvudsakligen genom Carsten Roth.

 

Cederquist är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Vi genomför våra uppdrag med personligt engagemang och ett pragmatiskt angreppssätt baserat på en grundläggande förståelse för våra klienters verksamhet. Målsättningen är att erbjuda legal kompetens som tillför nytta. Cederquist har idag 90 jurister samlade under ett tak i centrala Stockholm.

Dokument & länkar