Cell ITS får Singaporeorder värd 12 miljoner

Cell ITS får Singaporeorder värd 12 miljoner Cell ITS har tecknat avtal med Singapore Engineering Software Pte. Ltd. om omedelbar leverans av en ledningsträningssimulator, CATS TYR, till ett värde av 12 miljoner kronor. Utvecklingsföretaget Singapore Engineering Software (SES), som arbetar på uppdrag av ett antal försvarsmakter i Asien, har beställt simulatorsystemet CATS TYR från Cell ITS, ett dotterbolag inom Cell Network-koncernen. Upphandlingen har skett efter utvärdering av de etablerade systemen på marknaden och Cell ITS valdes som leverantör. Uppdraget har påbörjats och leverans ska vara slutförd i oktober. - Försäljningen av CATS TYR är ett genombrott för Cell ITS på den internationella marknaden. Samarbetet med SES är strategiskt viktigt för vår fortsatta expansion i Asien, säger Claes-Erik Frölund, vd Cell ITS. CATS TYR är utvecklat för operativ ledningsträning av högsta försvarsledning. Jämfört med traditionella övningar ger simulatorsystemet realistiska förutsättningar för träning av komplexa situationer där simulatorn tar hänsyn till resurser, miljö och parametrar som påverkar händelseförloppet. Simulatorn TYR bygger på Cell ITS generella simulatorplattform CATS. CATS TYR används sedan tidigare av Försvarets Krigsspelscentrum för träning av högsta militärledning och av SWEDINT för ledningsträning inom de fredsbevarande styrkorna samt av Brandskolan i Warsawa för träning av räddningsinsatser. För mer information: Claes-Erik Frölund, vd Cell ITS, tel. 070-540 39 21, Ellinor Bollman, Informationschef Cell Network, tel. 070-3473714 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01470/bit0001.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar