Cell Network bildar riskkapitalbolag för europeisk e-handel

Cell Network bildar riskkapitalbolag för europeisk e-handel Cell Networks styrelse har beslutat att bilda Cell Innovation Europe, ett bolag för pan-europeiska riskkapitalinvesteringar i e-handelsföretag. I ett första skede avsätter Cell Network 250 miljoner kronor för Cell Innovation som blir ett helägt dotterbolag. Samtliga idag existerande ägarandelar i s.k. dot.com- och dot.corp-bolag samlas inom ramen för Cell Innovation. Inledningsvis kommer bolaget sysselsätta cirka 15 personer. Fokus för Cell Innovation kommer vara Internetrelaterade affärslösningar inom segmentet business-to-business. - I vår verksamhet kommer vi ofta i kontakt med e-handelsföretag i ett tidigt skede av deras uppbyggnad. Genom Cell Innovation kan vi dra fördel av de synergier som uppstår mellan konsultverksamheten och riskkapitalbolaget. Vi bygger inte bara ett traditionellt timbaserat konsultföretag, vi skapar ett nätverk av humankapital i den nya digitala ekonomin där vi kan ta tillvarata atmosfären och entreprenörsandan i vår organisation. Detta skapar dessutom möjligheter till nya intäktsströmmar, säger Marcus Bäcklund, koncernchef och VD i Cell Network. Alltfler etablerade företag koncentrerar sin affärsutveckling för den nya ekonomin i separata bolag, så kallade dot.corp-företag. Cell Network upplever idag stor efterfrågan bland sina större kunder på kompetens inom såväl affärsutveckling som innovativ teknik och design för att bygga upp dessa nya dot.corp-företag. Cell Networks breda erfarenhet av att arbeta med dot.com- och dot.corp-bolag ger Cell Innovation stora möjligheter att ingå partnerskap och delägarskap samt att aktivt delta i utvecklingen av affärskoncept i den nya digitala ekonomin. Cell Network ingår alltfler engagemang där mer innovativa intäktsmodeller än bara timbaserade avtal efterfrågas. Ett sätt är att erbjuda specialistkompetens och konsulttimmar i utbyte mot ägarandelar. Cell Innovation kommer att arbeta i nära samarbete med Cell Networks konsultverksamhet. De existerande engagemangen i dot.corp- och dot.com- företag, däribland Dx3 och EyeOne, kommer i fortsättningen att hanteras av Cell Innovation. Genom samarbetet kommer den europeiska expansionen påskyndas. Dessutom skapas synergier vad gäller nya kunder och djupare kunskap om fler branscher. - Vi vill på detta vis fånga upp den snabbt växande marknaden av Internetföretag, och de möjligheter som dagens enorma entreprenörskap ger i Europa, avslutar Marcus Bäcklund. För ytterligare information: Marcus Bäcklund, koncernchef och VD, Cell Network AB (publ), +46 8 52 20 40 00 Arvid Liepe, informationschef och ansvarig för Investor Relations, Cell Network AB (publ), +46 8 522 041 85, +46 709 56 51 85 Internetföretaget Cell Network AB (publ), är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Malaysia. Koncernen är ett ledande Internetkonsultföretag för affärsutveckling genom nya digitala media med avsikt att bli ett av de marknadsledande företagen i världen. Bland kunderna finns bland andra General Electric, Telia, Nokia, ABB, Volvo, Telenor, Renault, Saab, Bank Nationale de Paris, Ericsson, Braathens Malmö Aviation, AstraZeneca, Procordia, De norske Bokklubbene, Nationalencyklopedin, Svenskt Flyg, Bonnier, Torget (Posten) och Electrolux Home. För prenumeration och pressreleaser on-line, se www.huginonline.se eller www.bit.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar