Cell Network förvärvar bolag inom E-business med verksamhet i England, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Sverige

Cell Network förvärvar bolag inom E-business med verksamhet i England, Tyskland, Schweiz, Frankrike och Sverige Cell Network AB förvärvar nyetablerade Cell Strategy Limited med verksamhet fokuserad på strategi inom E-business som en del i koncernens målsättning att bli ledande i Europa. Ett 20-tal erfarna strategikonsulter har rekryterats, samtliga med bakgrund från större managementkonsultbolag bland annat Boston Consulting Group, Andersen Consulting Strategic Services, Monitor Company, Arthur D. Little och Bain & Co. - Det här innebär att vi snabbt får en omfattande täckning av den europeiska marknaden samt att vi avsevärt stärker vår existerande strategikompetens. Cell Strategy Limited kommer att växa kraftigt och målsättningen är att bolaget ska ha drygt 150 strategikonsulter inom E- business de närmaste 18 månaderna på ett 10-tal kontor i Europa och att även etablera verksamhet i USA före sommaren 2000, säger Marcus Bäcklund koncernchef i Cell Network AB. Genom Cell Strategy Limited kan Cell Network erbjuda djup, internationell strategikompetens inom den nya digitala ekonomin och leverera det kunderna efterfrågar i termer av nya prismodeller, riskdelning, teknikstrategier, moderna kundrelationer, och framför allt högre hastighet och snabbare beslut. - Cell Strategy Limited passar, med tanke på kompetens, marknadstäckning och timing, osedvanligt väl in med den teknik och designkompetens som idag finns inom Cell Network. Vi är därför mycket nöjda över att kunna notera att allt fler erfarna strategikonsulter i Europa ser Cell Network som en attraktiv arbetsgivare, avslutar Marcus Bäcklund koncernchef i Cell Network AB. - Fundamentet är alla styrkor som finns i traditionell strategikonsultverksamhet: strategisk kompetens, faktabaserat angreppssätt, statistiska metoder, finansiell analys, etc - men vi kommer att sätta de samman med den nya digitala ekonomins logik: ägande spritt i organisationen, korta beslutsvägar, en nätverksbaserad organisation, teknikstödd kunskapshantering och ett tydligt internationellt fokus, säger Peter Nordström, COO Cell Strategy Limited. Cell Strategy Limited Cell Strategy Limited kommer att bli ett helägt dotterbolag med fristående ledning där kärnkompetensen i lösningar mot kund fullt ut integreras med design och teknikkunnande inom Cell Networkkoncernen. Cell Strategy Limited är baserat i London och etablering sker av kontor i München, Zürich, Paris och Stockholm. Peter Nordström är Chief Operating Officer för det förvärvade bolaget. Bjørnar Jensen kommer att tillträda som bolagets VD. Liksom flera av det nya företagets ledning kommer de från det Bostonbaserade Monitor Company, ett av världens fyra ledande globala strategikonsultföretag med ca 1 000 konsulter, varav ca 300 i Europa, där de var VD för Norden respektive Schweiz, liksom medlemmar av den europeiska ledningsgruppen. Internetföretaget Cell Network AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har internationell verksamhet i flera länder. Koncernen är ett ledande internetkonsultföretag för affärsutveckling genom nya digitala media med avsikt att bli marknadsledare i Europa. Bland kunderna finns bland andra General Electric, Telia, Nokia, ABB, Volvo, Telenor, Renault, Saab, Banque Nationale de Paris, Ericsson, Braathens Malmö Aviation, Astra-Zeneca, Procordia, De norske Bokklubbene, Nationalencyklopedin, Svenskt Flyg, Bonnier, Torget (Posten) och Electrolux Home. För prenumeration och pressmeddelanden on-line, se www.huginonline.se. För ytterligare information: Cecilia Hellman, informationschef Cell Network AB (publ), +46 31 722 10 09, +46 739 733 009 Arvid Liepe, Investor Relations Cell Network AB (publ), +46 8 522 041 85, +46 709 56 51 85 Marcus Bäcklund, koncernchef Cell Network AB (publ), +46 8 522 041 08, +46 709 56 51 08 Peter Nordström, COO Cell Strategy Limited, +46 708 16 14 92 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar