Celectricon AB får 45 miljoner kronor

Cellectricon AB får 45 miljoner kronor Nyligen undertecknades avtalet som ger Göteborgsföretaget Cellectricon 45 miljoner kronor. Bakom investeringen ligger InnovationsKapital, Karolinska Investment Fund och Investor. Bolaget utvecklar instrument för läkemedels- och bioteknikindustrin utifrån unik kompetens inom forskningsområdet funktionella cellbaserade test system. Cellectricons produkter kommer att möjliggöra kraftigt förhöjd produktivitet i flera forskningssteg inom den prekliniska läkemedelsutvecklingsprocessen. - Vi är stolta över att vara Sveriges första bioteknikföretag som verkar i gränslandet mellan mikroteknik och cellbiologi, säger VD Jakob Lindberg. Vi inriktar oss mot marknaden för läkemedelutveklingens tidiga faser som omsätter ca 70 miljarder SEK. Vår första produkt lanseras inom ett år. Cellectricon är ett bioteknikföretag sprunget ur Chalmers och Göteborgs universitet. I företaget finns en stark forskningsportfölj med åtta patentfamiljer som ska utvecklas till instrument för läkemedels- och bioteknikindustrin. Kopplingen mellan mikroteknologi och biologi gör bolaget unikt i Sverige och konkurrent till en handfull företag i framförallt USA. - Mikroteknik i kombination med biologi ger upphov till nya möjligheter att påverka enskilda cellers struktur och funktion, säger professor Owe Orwar som tillsammans med bland annat Jakob Lindberg bildade bolaget för över ett år sedan. Dessa nya tekniker möjliggör radikalt förhöjd produktivitet i områden som idag dras med kapacitetsbrist i läkemedels- och bioteknikindustrin. Basen utgörs av manipulation av enskilda celler och funktionella cellbaserade test system. - Cellectricon är ett bolag med stor potential, vilket bekräftas av att tre välrenommerade riskkapitalbolag med breda internationella nätverk och relevant industrierfarenhet har attraherats till bolaget, säger Jacques Näsström, Karolinska Investment Fund, och Mikael Brönnegård, InnovationsKapital. Bakgrund Cellectricon Cellectricon grundades 1997 och har såddfinansierats av A+ Science Invest och Chalmers Invest. För mer information kontakta: Jakob Lindberg, VD Owe Orwar, Professor Telefon: +46 - 70 569 5471 Telefon: +46 - 70 299 2989 Jakob.lindberg@cellectricon.se Owe.orwar@mc2.chalmers.se Jacques Näsström, Investment Manager Mikael Brönnegård, Investment Director Karolinska Investment Fund InnovationsKapital Telefon: +46 - 8 5088 4452 Telefon: +46 - 8 5450 1494 Jacques.nasstrom@karolinskafund.com mikael.bronnegard@innkap.se Mikael Horal, Managing Director Boo Edgar, Styrelseordförande Investor Growth Capital AB Telefon: + 46 - 70 8888 427 Telefon: +46 - 8 463 3814 boo.edgar@pi.se Mikael.horal@investorab.com InnovationsKapital startade sin verksamhet 1994 och är idag en av Sveriges ledande venture capital aktörer med inriktning på investeringar i unga tillväxtföretag. Verksamheten, som drivs från kontor i Göteborg och Stockholm, är fokuserad på investeringar i Norden inom Information & Communication Technology (ICT) och Healthcare & Life Sciences - branscher som växer snabbt och där nordisk forskning är ledande. Det samlade kapitalet uppgår till 1,7 miljarder SEK och förvaltas i tre fonder med välrenommerade svenska och internationella institutioner som investerare. Ytterligare information om InnovationsKapital finns på bolagets hemsida www.innkap.se Karolinska Investment Fund (KIF) etablerades 1999 och är en nordisk riskkapitalaktör med säte på Karolinska Institutet i Stockholm. KIF arbetar nära den akademiska forskningen och investerar i medicin, bioteknik och medicinteknik med stor kommersiell potential. Ytterligare information om KIF finns på bolagets hemsida www.karolinskafund.com Investor är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna har under de senaste 20 åren överstigit 20 procent. Investor deltog i emissionen genom Investor Growth Capital, ett helägt riskkapitalbolag fokuserat på hälsovård, IT och telekommunikation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Cellectricon AB is a Swedish Biotech Tools Company that develops life science tools for the pharmaceutical and biotechnology industries. The company provides advanced microchip-based tools for productivity increases in the drug discovery process.

Prenumerera

Dokument & länkar