CELLINK ingår ett utvecklingssamarbete med Takara Bio

CELLINK AB och Takara Bio Europe AB kommer att samarbeta för att utvärdera bioprintning av CELLINKs Bioink med Takaras celler för insulinutsöndring av iPS-differentierade beta-celler.

Projektets mål är att kommersialisera teknik där båda parter ska dra nytta av den utvecklade applikationen av den kombinerade tekniken. Slutprodukten vid ett lyckat projekt är ett cellspecifikt bioink optimerad för Takaras iPS beta-celler optimerat att påskynda vävnadsmognad i 3D-kulturer. Projektet är nu igång och potentiell kommersialisering av resultat skulle nå marknaden under 2018.

Om Takara Bio Europe AB

Takara Bio Europe AB, tidigare Cellartis AB, ett dotterbolag till Takara Bio Europe SAS., fokuserar på stamcellsprodukter och tjänster för läkemedelsutveckling, sjukdomsmodellering och applikationer inom regenerativ medicin. Företaget har lång erfarenhet inom human stamcellsodling och uppskalning tillsammans med ledande kompetens inom celldifferentiering till mogna och funktionella celler. Specifikt har företaget bred kompetens inom humana pluripotenta stamceller, inklusive både hiPSC och hESC och relaterade media. Takara Bio Europe AB ligger i   Göteborg, Sverige. För mer information besök vår hemsida: www.takarabio.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar