CELLINK lanserar CELLINK X Bioinks

CELLINK lanserar det senaste tillägget till sin produktportfolio som består av ECM-baserade Biobläck. Den nya CELLINK X Biobläck-serien kommer att göra det möjligt för forskare att kombinera egenskaperna hos ECM-baserade biomaterial med odling av celler i 3D-miljö. Denna möjlighet bidrar till att utveckla 3D Bioprintingtekniken genom att skapa en plattform för forskare att studera celler i en 3D-struktur som mer liknar in vivo miljön. 

CELLINK har initierat samarbeten med flera företag i världen för att påskynda utvecklingen av CELLINKs nya produktserie: CELLINK X Bioink. Produktserien består av extracellulär matrix (ECM) -baserade Bioinks som inkluderar CELLINK HEP X (Lever ECM Bioink), CELLINK EPI X (Tarm ECM Bioink) och CELLINK ALV X (Lung ECM Bioink). Under det kommande året kommer CELLINK att lansera de nya Biobläcken och offentliggöra samarbetspartnerna som är involverade i X-serien.

I Tissue engineer fältet är behovet av tredimensionella (3D) vävnader viktigt. 3D-Bioprinting har blivit en viktig teknik för att återskapa mikromiljön i den ursprungliga vävnaden, vilket möjliggör exakt utskrift av flera celler i en definierad position. Hittills har framsteg i 3D Bioprinting av cellvävnad begränsats av bristen på ett biologiskt relevant Biobläck. Därför har CELLINK utvecklat Biobläck med egenskaper som liknar den extracellulära matrixen (ECM) och har de biokemiska egenskaperna hos den vävnadsspecifika ECMen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                          E-post: gd@cellink.com

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar