Världspremiär för positionsbestämning av mobiltelefoner

VÄRLDSPREMIÄR FÖR POSITIONSBESTÄMNING AV MOBILTELEFONER CellPoint Systems lanserar, tillsammans med Tele2Mobil, den första tjänsten för positionsbestämning av vanliga mobiltelefoner i Sverige, kallad Tele2Mobil Position. Genom tjänsten blir CellPoints teknik för positionsbestämning tillgänglig för svenska mobilanvändare. Tele2Mobil Position är baserad på tjänsten Resource Management från CellPoint Systems - världens första, kommersiella tjänst för positionsbestämning av GSM-telefoner. Tele2Mobil Position gör det möjligt för exempelvis transport-, service-, försäljnings- och bevakningsföretag att effektivisera verksamheten och öka servicenivån mot kunderna genom att bättre planera och fördela rutter och uppdrag. CellPoints teknik gör det möjligt för Tele2 att erbjuda positioneringstjänsten med befintlig infrastruktur i GSM-nätet. - Eftersom vi inte behöver göra några större investeringar kan vi erbjuda tjänsten till en låg kostnad, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD för Tele2. Tele2Mobil Position ger mervärde åt såväl vårt företag som åt slutanvändarna. Vi vill inte bara erbjuda det bästa bland mobila tjänster - lika viktigt är att erbjuda dessa till attraktiva priser, vilket gäller för alla våra produkter och tjänster. Fungerar med vanliga mobiltelefoner - Det faktum att vi använder en vanlig mobiltelefon och Internetuppkoppling, något som redan finns på de allra flesta företag, gör att den här tjänsten kan säljas i mycket stora volymer, säger Hadar Cars, VD för CellPoint Systems. Alla företag får nu råd att i det dagliga arbetet dra nytta av de fördelar som positionsbestämning ger. Säkerhets- , informations- och meddelandetjänster baserade på mobil positionsbestämning kommer snart att vara tillgängliga på världsmarknaden. Detta kommer att ge mobiloperatörerna möjlighet att öka vinsten genom att differentiera sina tjänster och få helt nya inkomstkällor. LBC Tureberg, ett speditionsföretag i Stockholm, har testat Resource Management-tjänsten. - Tjänsten är enkel att använda och gör det möjligt för våra transportledare att planera och distribuera uppdragen på ett effektivt sätt, säger Michael Gahnström på LBC Tureberg. Han betonar också de ekonomiska fördelar som tjänsten ger. - Med den här tjänsten kan vi planera rutterna bättre och därigenom använda bilarna på ett optimalt sätt. Vi har alltid rätt bil på rätt plats, vid rätt tidpunkt - vilket både sparar pengar åt oss och ökar servicenivån gentemot våra kunder. Snabb och enkel implementering - Tele2s lansering bekräftar att CellPoints tjänster ger ett mervärde åt konsumenter och företag, säger Hadar Cars. Våra tjänster är snabba och enkla att implementera och baseras på ett beprövat system som varit i kommersiell drift i tre år. Tele2s lansering innebär att vi kan fortsätta den internationella lanseringen med ytterligare en stark referens i bagaget. CellPoints tjänster kan implementeras på mindre än tre månader, utan krav på modifiering av infrastrukturen. Tjänsterna ger operatörerna stora möjligheter att differentiera sig från konkurrenterna tack vare den unika positionsbestämningen och CellPoints ledande ställning som leverantör av positionsbaserade tjänster, färdiga att lanseras med beprövad teknik. NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). CellPoint Inc. är ett amerikanskt företag med teknik för att positionsbestämma mobiltelefoner i GSM- nätverk och presentera resultatet, exempelvis i ett webbaserat gränssnitt. Positionsbestämningen påminner om det satellitbaserade Global Positioning Systems (GPS) men har kapacitet att bestämma position inuti byggnader, parkeringsgarage och andra täckta områden som inte nås av GPS- systemet, exempelvis en ficka eller en väska. Det finns mer än 200 miljoner GSM-användare världen över. CellPoint System är för närvarande världens enda teknik för positionsbestämning av mobiltelefoner som är i kommersiellt bruk. Den är fullt skalbar, fungerar med vanliga GSM- och WAP-telefoner i digitala nätverk utan krav på dyrbara anpassningar, och kan koordineras över hela världen från en central plats. CellPoint Inc. handlas på NASD OTC BB under symbolen CLPT. För ytterligare information, vänligen kontakta: Teknik- och marknadsinformation: Petter Bogren, CellPoint Systems, pb@cellpt.com Investerarinformation: Lynn Duplessis, CellPoint Inc., investinfo@cellpt.com Tele2 och abonnentinformation: NetCom Medial Relations Högupplösta bilder, inklusive den bifogade illustrationen, kan laddas ned från: http://www.cellpt.com/images CellPoint Inc. CellPoint Systems North American Inquires Tel: +46 8 5449 0000 Tel: +46 8 5947 4900 The Rowe Group Fax: +46 8 5449 0005 Fax: +46 8 35 87 90 +1 877-880-1195 info@cellpt.com info@cellpt.com ajo@rowe-group.com www.cellpt.com www.cellpt.com Tele2 AB/NetCom AB NetCom Medial Relations Tel: +46 8 5626 4626 (24 hours) www.tele2.se www.netcom.se CellPoint och CellPoint Systems är varumärken som tillhör CellPoint Inc. Utsagor om framtiden i denna release är gjorda i enlighet med "the safe harbor provisions" från The Private Securities Litigation Act, 1995. Faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de som framförs i en utsaga om framtiden. Investerare varnas för att en utsaga om framtiden innehåller risk och osäkerhet som kan medföra att de verkliga resultaten avviker från de förutsagda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00220/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00220/bit0003.eps Illustration