Castle Creek och Cellpoint i ny överenskommelse

CASTLE CREEK OCH CELLPOINT I NY ÖVERENSKOMMELSE CellPoint har nått en överenskommelse med Castle Creek rörande Castle Creeks stämningsansökan mot CellPoint som lämnades in den 8 november i år. Castle Creek hävdade att CellPoint inte uppfyllt vissa villkor i gällande avtal, en tolkning som CellPoint inte delade. Parterna har nu kommit överens om att utöka det existerande avtalet. Vid undertecknandet av det utökade avtalet har parterna kommit överens om att CellPoint inte hittills har varit försumligt gentemot Castle Creek rörande avtal eller finansiella instrument. "Vi har förhandlat fram det nya avtalet tillsammans med vår investmentbank Gerard Klauer Mattison," säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint. "När den här överenskommelsen nu är avklarad fortsätter CellPoint att förverkliga bolagets affärsplan samt att tillsammans med GKM och KCSA finna strategiska partner och strategiska investerare." Många andra frågor behandlades även i den nya överenskommelsen. 210 526 teckningsoptioner med teckningskurs 11,40 USD utfärdades till Castle Creek i samband med överenskommelsen i december 2000. Optionerna utfärdades med villkor vid utspädning, som skulle gälla om CellPoint emitterade aktier till en kurs lägre än 11,40 USD. Castle Creek och CellPoint har kommit överens om att i enlighet med villkoren sänka teckningskursen på dessa optioner till 7,75 USD. Teckningsoptionerna gäller t o m 6 december 2005. De 500 000 teckningsoptioner som utfärdades i juli i år hade ett villkor vid utspädning gällande både teckningskurs och kvantitet. Dessa optioner utökas till 1,5 miljoner med en teckningskurs på 1,20 USD. Hälften av de 1,5 miljoner optionerna kan tecknas fr o m nu t o m juli 2005. Andra halvan kan tecknas fr o m juli 2002 t o m juli 2005. Om CellPoint genomför en emission med lägre teckningskurs än optionernas teckningskurs, kan teckningskursen för optionerna komma att justeras ned. Dock kommer inga fler optioner att utfärdas till Castle Creek till följd av en sådan finansiering. CellPoint har riktat krav på ersättning mot bolagets tidigare juridiska rådgivare angående bland annat frågan rörande de utökade villkoren mot utspädning och andra villkor i tidigare avtal med Castle Creek. Det nya avtalet innebär vidare att CellPoint skall fortsätta att amortera det utestående lån med konverteringsmöjlighet bolaget har till Castle Creek. CellPoint ska avsätta 25 procent av medel som inkommer från eventuella emissioner de kommande 10 månaderna. CellPoint skall ha amorterat minst 200 000 USD den 31 januari 2002 och ytterligare 550 000 USD den 28 februari 2002. Om dessa amorteringar sker i tid samt om CellPoint i övriga avseenden uppfyller avtalet med Castle Creek så kommer stämningen att dras tillbaka. Det konvertibla skuldebrevet skulle ursprungligen ha reglerats i september 2002. Enligt nuvarande avtal skall den återstående skulden om 6,1 miljoner USD regleras senast 1 oktober 2002. CellPoint kommer att registrera en 8-K-rapport hos amerikanska finansmyndigheten SEC inom tre dagar, vilken också kommer att finnas på CellPoints websida. Om CellPoint Inc. CellPoint Inc. (Nasdaq och Stockholmsbörsen: CLPT) är en ledande global leverantör av positioneringsteknik, plattformar och applikationer som möjliggör för operatörer att snabbt skapa nya intäkter från positioneringstjänster för både konsumenter och affärsanvändare samt att möta nödfallspositioneringskraven i USA och Europa. CellPoints två huvudprodukter, Mobile Location System (MLS) och Mobile Location Broker (MLB), bygger på öppna standarder och är utvecklade för att fungera i leverantörsblandade nätverk och möjliggör säker kommunikation med applikationer och innehåll från tredjepartsleverantörer. Grundkonfigurationen av CellPoints system har kapacitet att klara av över 500 000 positioneringsförfrågningar per timma. CellPoints tidiga inträde på marknaden och långa erfarenhet från europeiska operatörer har möjliggjort utvecklandet av produkter och funktioner som löser grundläggande krav, som aktiv och passiv positionering, internationell roaming, stöd för flera olika positioneringstekniker och användarintegritet. CellPoint är ett globalt bolag med huvudkontor i Kista. Ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.cellpoint.com. För ytterligare information, kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar