CellPoint lägger ned dotterbolag för att snabbare nå positivt kassaflöde

CellPoint lägger ned dotterbolag för att snabbare nå positivt kassaflöde CellPoint Inc., har beslutat vidta fler åtgärder i bolagets tidigare tillkännagivna strategiska plan för att snarast möjligt nå positivt kassaflöde. Verksamheten renodlas nu helt till bolagets kärnverksamhet, de mjukvarubaserade plattformarna för mobil positionering. Strategin innebär att beslut tagits att dotterbolaget Unwire AB begärs i konkurs samt att det sydafrikanska dotterbolaget CellPoint Systems S.A. säljs eller stängs. Dessa åtgärder beräknas medföra kostnadsbesparingar som överstiger 600 000 USD per månad och att de löpande kostnaderna reduceras till knappt 900 000 USD per månad. Beslutet att avveckla dotterbolag har meddelats tidigare och Unwire har bokförts separat som så kallad "discontinued operation". Detta utgör en del i CellPoints strategi att fokusera verksamheten till positioneringsplattformar för att uppnå positivt kassaflöde snabbast möjligt. "Det är mycket viktigt för aktieägare och investerare att bolaget låter rörelsekapitalet växa inom verksamheten för positioneringsplattformar och inte går till verksamheter som man beslutat stänga," säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint Inc. Trots att de finansiella marknaderna försvagats under de senaste 18 månaderna har CellPoint skapat en bas för en stark finansiell utveckling med uppbyggd organisation och ett utökat produktutbud. Den 25 juli offentliggjorde CellPoint en arbetsplan för att på kort och lång sikt uppnå stabila finanser. Ett flertal åtgärder har genomförts medan ytterligare initiativ bearbetas kontinuerligt: · Fokusering på kärnverksamhetens plattformar för teknik och tjänster inom mobil positionering. Tillsammans med CellPoints utvecklingsverktyg Location Developers Zone är det möjligt för tredje part att utveckla ett stort utbud positioneringstjänster. · Ett besparingsprogram tillämpas över hela företaget. Detta inkräktar dock inte på kärnfunktioner som att utveckla och implementera strategisk teknik. · Stärka mjukvaruutvecklingen och supportavdelningen i Sverige · Klarlägga CellPoints uppnådda finansiella och tekniska kapacitet till såväl befintliga kunder som till framtida kunder som ännu är i beslutsprocess. · Tillvarata nya tillväxtmöjligheter, exempelvis den aktuella lagen om nödfallspositionering i USA. Dessutom finns operatörernas behov att nu öka intäkterna i GSM-näten med nya positioneringsbaserade tjänster som också fungerar i de försenade 3G-näten. · Omförhandlade villkor för det tidigare konvertibla skuldebrevet med flytande konverteringskurs till acceptabla villkor för CellPoint och dess investerare. Återstående 6,1 miljoner USD har nu fast konverteringskurs om 4 USD. · Riktade nyemissioner för rörelsekapital till dess positivt kassaflöde nås, samt för att kunna amortera av det konvertibla skuldebrevet med 3,25 MUSD · Bredare exponering mot institutionella investerare via professionella kanaler, till exempel nyligen engagerade KCSA Public Relations Worldwide · Inrättande av en rådgivande kommitté, så kallat advisory board · Pågående expansion av styrelsen samt förstärkning av ledningen Peter Henricsson fortsätter: "Vår strategiska plan visar nu konkreta resultat: Vi har omförhandlat villkoren för det konvertibla skuldebrevet, gjort initiala stängningar av emissioner om 5,25 miljoner USD och i slutet av veckan görs en stängning av en emission i USA. Kostnader skärs påtagligt utan att vi för den skull minskar resurserna i kärnverksamheten för utveckling och implementering positioneringsplattformen." CellPoint offentliggjorde i juli avsikten att sälja telematikföretaget Unwire. Under rådande ekonomiska marknadsklimat har det dock inte varit möjligt inom en rimlig tid - trots att ett flertal intressenter funnits för bolagets innovativa teknik. Unwire begärs nu därför i konkurs sedan orderboken inte har utvecklats inom förväntad tid och styrelsen enhälliga beslut mot att satsa mer kapital inom denna verksamhet. Styrelsen har också beslutat att sälja det sydafrikanska dotterbolaget CellPoint Systems S.A. Om ingen köpare hittas före den 12 oktober 2001 kommer det bolaget att försättas i konkurs. Den tekniska supportverksamhet som bedrevs i Sydafrika är överförd till Sverige och förstärker där CellPoints svenska verksamheter. "En fortsatt drift av dessa dotterbolag hade äventyrat framtiden för CellPoint," säger Peter Henricsson. "Vi verkar på en marknad med höga inträdesbarriärer för stabila och uppgraderingsbara positioneringsplattformar. Vi har teknik som är redo för omgående kommersiell lansering. Vår roll finns på denna mångmiljarddollarmarknad som nu tar fart," avslutar Peter Henricsson. För mer information vänligen kontakta: CellPoint Inc.: Lynn Duplessis, Tel: +44 1344 624 565, lynn.duplessis@cellpoint.com E-post: info@cellpoint.com Hemsida: www.cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; http://www.cellpoint.com/) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positionerings- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints mobila "end-to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP-telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00050/bit0001.pdf

Dokument & länkar