CellPoints första emissionsdel framgångsrikt stängd

CellPoints första emissionsdel framgångsrikt stängd CellPoint erhåller nytt aktiekapital från en första stängning i Europa av pågående riktade emissioner. Av beloppet 5,25 miljoner USD kommer 2 miljoner USD att användas som rörelsekapital och 3,25 miljoner USD har i juli och september använts till amortering och omläggning av ett konvertibelt skuldebrev. I en annan emission som riktas till amerikanska investerare kommer dess första tranch att stängas idag efter handelns stängning. Ytterligare tillkommande medel kommer att i sin helhet användas till rörelsekapital. "Trots ett hårt ekonomiskt marknadsklimat har vi byggt en finansiell grund för en stabil och långsiktig utveckling," säger Peter Henricsson, styrelseordförande för CellPoint Inc. "Detta gör att vi får arbetsro och kan fokusera oss på att trygga våra kunders behov." Förra veckan offentliggjorde CellPoint en omläggning av det konvertibla skuldebrev med flytande konverteringskurs som bolaget hade med Castle Creek. Kvarvarande lån om 6,1 miljoner USD har nu en fixerad konverteringskurs på 4 USD, och lånet löper med en ränta om 6 procent som regleras i oktober 2002. BörsInsikt Fondkommission AB har stängt den första delen av den svenska emissionen till rörelsekapital sedan 21 miljoner SEK, eller cirka 2 miljoner USD tecknats av nämnda 5,25 miljoner USD. Kapitalförstärkningarna är en del av styrelsens omfattande plan för att med sund finansiering och fokus på positioneringstjänster som bas nå positivt kassaflöde på kortast möjlig tid. Senare denna vecka kommer CellPoint att tillkännage en uppdatering om de initiala stängningarna i USA och redogöra för detaljer i styrelsens övergripande plan. Emissionerna kan resultera i att CellPoint enligt det amerikanska regelverket behöver revidera viss finansiell information och framåtriktade uttalanden i bolagets helårsrapport, 10-KSB. I fredags registrerade därför CellPoint en s.k. förseningsanmälan av rapporten hos amerikanska SEC (Form 12b-25). CellPoints amerikanska helårsrapport kommer att registreras hos SEC den 15 oktober 2001. CellPoints preliminära bokslutskommuniké finns på bolagets hemsida www.cellpoint.com. För mer information, vänligen kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com CellPoint Inc.: Lynn Duplessis, Tel: +44 1344 624 565, lynn.duplessis@cellpoint.com E-post: info@cellpoint.com Hemsida: www.cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; www.cellpoint.com) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positionerings- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints mobila "end- to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP-telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00930/bit0001.pdf

Dokument & länkar