Agneta Edberg till styrelsen i CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB

Vid årsstämman i CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (’CPNP’) den 11 april 2018 valdes Agneta Edberg in som ny ledamot.

Agneta Edberg, född 1956, har ca 25 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Hon har bland annat varit VD för Mylan AB och Svenska Läkemedelsförsäkringen och samt haft ledande positioner inom bland annat Pfizer, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson). Agneta har mellan åren 2010 – 2018 år varit styrelseordförande i immunonkologibolaget Immunicum AB, som nu är noterat på Stockholmsbörsens huvudmarknad. Hon är också styrelseordförande i cellterapibolaget Idogen, som är noterat på Aktietorget. Agneta sitter i styrelsen för Vinnova-projektet CAMP, Centre for Advanced Medical Products.

”Det är mycket glädjande att vi kunnat knyta Agneta Edberg till CellProtect Nordic Pharmaceuticals. Med sin erfarenhet inom immunonkologi, cellbaserade avancerade terapier, sk ATMPs, och från större läkemedelsbolag kommer Agneta bli ett oerhört viktigt tillskott när bolaget nu går in i en ny spännande fas i sin utveckling” säger Lena Degling Wikingsson, CPNPs styrelseordförande, i en kommentar.


CPNP har utfört en klinisk Fas I/II-prövning i patienter med multipelt myelom där CellProtect studerats som en tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation. Resultaten är mycket lovande då CellProtect i den kliniska prövningen uppvisar en god säkerhetsprofil och även ger signaler på effekt. CellProtect erhöll i december 2017 av Europeiska kommissionen status som särläkemedel (orphan drug designation) för behandling av multipelt myelom.

”Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med ägare och ledning i CellProtect för att patienter i framtiden ska få tillgång till en säker och angelägen terapi” säger Agneta Edberg

Vid årsstämman valdes till styrelseledamöter även Lena Degling Wikingsson (ordförande), Hans-Gustaf Ljunggren och Gunnar Mattsson.

Om CellProtect
CellProtect består av patientens egna NK celler som genom CPNPs patenterade metod aktiverats och expanderats så att de kan känna igen och angripa cancerceller. Forskningen bakom CellProtect har utförts vid Karolinska Institutet i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Om företaget
CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB (CPNP) utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av svåra sjukdomar. Företaget fokuserar på utvecklingen av CellProtect, autologa ex vivo aktiverade och expanderade NK celler för behandling av cancerformen multipelt myelom. CPNP har etablerat en patenterad process för att aktivera och expandera NK celler som är avsedd att erbjuda patienter en ny, potentiellt botande, behandling av sin sjukdom.


Kontaktuppgifter
CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB

VD Karin Mellström
Tel: 070 230 8002
Mail: karin.mellstrom@cellprotect.se
Adress: Hälsovägen 7, Novum, 141 57 Huddinge

Prenumerera

Dokument & länkar