CellTribe förstärker med ledande seniorkonsult från The Boston Consulting Group

CellTribe förstärker med ledande seniorkonsult från The Boston Consulting Group Bengt Lidgard, f.d. managementkonsult på BCG blir arbetande styrelseordförande i CellTribe AB. Hans operativa fokus kommer att ligga på CellTribes utlandsetableringar samt strukturaffärer inom mobilt Internet. "CellTribe har en tydlig strategi som bygger på snabb och parallell internationell expansion. Det internationella nätverket möjliggör omedelbar kompetensöverföring mellan länder samt stora skallfördelar. Detta är kritiskt för att bygga vidare på CellTribes ledande position i Europa inom mobilt Internet, fortsätter Bengt Lidgard." Bengt Lidgard har ett mångårigt förflutet på BCGs kontor i Stockholm där han de senaste åren lett verksamheten inom HiTech och Telekom. Genom sitt arbete har han skaffat sig en unikt bred erfarenhet inom mobilt Internet. Detta har skett genom utveckling av: * mobila affärsmodeller och strategier för europeiska operatörer * telefon- och systemstrategier för världsledande telekomtillverkare * affärsmodeller samt europeisk expansion för Internetportaler CellTribe har sitt säte i Stockholm och är grundat av personer med lång erfarenhet inom områdena IT-strategi, management consulting, telekommunikation och Internet. * CellTribe Business Solutions hjälper företag att utveckla mobila lösningar. Bolaget tar ett totalansvar innefattande strategiska analyser, design och implementering. * CellTribe Mobile Services utvecklar egna mobila tjänster som erbjuds professionella och privata användare via en mobil portal. Portalen är helt operatörsoberoende och tillgänglig från samtliga WAP-telefoner via wap.celltribe.com För mer information, kontakta Bengt Lidgard, ordförande i CellTribe AB, bengt@celltribe.com, 070-514 5560 Kajsa Lundfall, vd CellTribe Mobile Services, kajsa@celltribe.com, 070-515 25 57 Se även www.celltribe.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar