Öresund finansierar CellTribe

Öresund finansierar CellTribe Investmentbolaget AB Öresund, genom dotterbolaget Ven Capital, går in som huvudfinansiär till CellTribe, och tillkännager samtidigt sin strategi att satsa på mobila Internet-lösningar. CellTribe har genomfört en nyemission riktad till institutionella och privata investerare. Det tillförda kapitalet kommer att användas för vidareutveckling av den mobila portalen, wap.celltribe.com, och för att genomföra en snabb expansion av kundbasen i och utanför Sverige. Genom lokala etableringar i flera europeiska länder avser CellTribe att paketera och rulla ut de ledande mobila tjänsterna från den tidiga skandinaviska marknaden till övriga Europa. "CellTribe är vår första satsning i det här expansiva området", säger Sven Hagströmer, ordförande i Öresund Investment AB. "CellTribe är ett företag med starkt fokus inom den mobila tjänstesektorn, något som passar mycket bra i vår strategi. Dessutom har CellTribe en mycket spännande affärsidé som kombinerar mobil portalverksamhet med konsulttjänster" Öresund och CellTribe ingår också ett närmare samarbete där CellTribe intar en rådgivande roll i Öresunds vidare satsningar inom området. "Det är framför allt CellTribes ledning och vår tro på dess förmåga att se möjligheterna på denna expansiva marknad som var avgörande för vårt samarbete" säger Sven Hagströmer. "Öresund är en seriös, långsiktig och finansiellt stark partner som med sin långa industriella erfarenhet kommer kunna bidra på ett mycket bra sätt i den snabba expansion som CellTribe står inför", säger Anne Lidgard, vd på CellTribe AB. "Sven Hagströmer har ställt sig positiv till att ingå i CellTribes styrelse och kommer med sitt kontaktnät och sina erfarenheter vara en viktig samtalspart för bolaget." CellTribe har sitt säte i Stockholm och är grundat av personer med lång erfarenhet inom områdena IT-strategi, management consulting, telekommunikation och Internet. * CellTribe Business Solutions hjälper företag att utveckla mobila lösningar. Bolaget tar ett totalansvar innefattande strategiska analyser, design och implementering. * CellTribe Mobile Services utvecklar egna mobila tjänster som erbjuds professionella och privata användare via en mobil portal. Portalen är helt operatörsoberoende och tillgänglig från samtliga WAP-telefoner via wap.celltribe.com För mer information, kontakta Anne Lidgard, vd CellTribe, anne@celltribe.com, 0705-89 00 07, eller Sven Hagströmer, 0707-288192. Se även www.celltribe.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00890/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar