Celsius, Patria, Raufoss avser bilda ammunitionsbolag

De tre nordiska försvarsindustriföretagen Celsius AB i Sverige, Patria Industries Oyj i Finland och Raufoss ASA i Norge har undertecknat ett Letter of Intent i avsikt att bilda ett gemensamt nordiskt ammunitionsbolag. Det nya företaget, som under förhandlingarna kallas Nammo Group, får huvudkontor i Norge, en omsättning på 1 500 miljoner norska kronor och uppskattningsvis 1 400 anställda. Försvarsindustrin är i förändring och det finns ett stort behov av strukturering inom den europeiska industrin. Utvecklingen går mot internationellt samarbete och ökad konkurrens. Det är mot den bakgrunden diskussioner om att bilda en gemensam nordisk ammunitionsindustri inleddes. Det nya företaget kommer att få en mycket stark marknadsposition med ett brett produktutbud samt större resurser för bl.a. forskning, utveckling och marknadsföring. Det nya företaget kommer att få en dominerande ställning i Norden och blir en ledande aktör i Europa. Avsikten är att företaget skall registreras som ett norskt bolag med huvudkontor i Norge. Raufoss ASA skall äga 45 procent, Patria och Celsius 27,5 procent vardera. Det nya företaget kommer att ha verksamhet på följande orter: Lapua, Vihtavuori och Leppävirta , Lindesberg, Vingåker, Karlskoga, Karlsborg, Eskilstuna, Göteborg, Raufoss och Schönebeck. Företaget specialiserar sig på fin- och mellankalibrig ammunition, raketmotorer och komponenter, revidering och konvertering av ammunition, demil och pyroteknik. Efter att en avsiktsförklaring nu har undertecknats påbörjas kontraktsförhandlingar mellan Celsius, Patria och Raufoss. Förhandlingar börjar också med myndigheterna i varje land för att klara ut tillstånd m.m. Även fackliga förhandlingar ska påbörjas. Efter godkännande av respektive bolags styrelse väntas det nya företaget vara operativt under hösten. För ytterligare information, kontakta: Celsius AB: VD och CEO Lars G. Josefsson, 08-463 00 00 eller Direktör Per-Erik Forsmark 0586 - 810 00 eller informationschef Kjell Göthe 08 - 463 00 19; mobilt 070 - 583 95 44. Patria Industries Oyj: VD och CEO Jorma Eloranta, +358-9-725 13 00 eller informationchef Tiina Hansson, tel +358 9 725 13 210, mobilt +358 50 5494 192. Raufoss ASA: VD och CEO Nils Erik Skarsgård, +47-61-15-23 40, mobilt +47-92044257 eller Direktör Olaf Valeur, tfn +47-61-15-1950, mobilt +47-913-37833 eller informationschef Birger Hofsten, tfn +47 61 15 25 38, mobilt +47 943 64 524. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar materialteknik, explosivämnen och infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. Patria Industries är en teknologikoncern som har långa traditioner i tillverkning av högklassiga industriprodukter. De viktigaste produkterna och service omfattar flygplansunderhåll, rymdtekniska strukturer och elektroniska system, militär- och specialfordon, fältkanoner och granatkastare, patroner, krut, sprängladdningar och andra ammunitioner. Patria-koncernen har en årsförsäljning på ca 1 miljard FIM och en personal av 2 322 anställda. Raufoss är en norsk industrikoncern med 102 års erfarenhet som leverantör av försvarsprodukter. Försvarsteknologin har också varit bas för utvecklingen av ett civilt produktprogram som i huvudsak omfattar nätvärk för vatten- och gastillförsel, bildelar av aluminium och komponenter till rymdindustrin. Den årliga omsättningen är 2.5 miljader NOK och koncernen har 2 900 anställda. Marknaden för Raufoss försvarsprodukter är huvudsakligen NATO-anslutna länder. Det viktigaste området är mellankalibrig ammunition, enligt multi-purpose konceptet, och Raufoss raketmotorteknologi.

Prenumerera

Dokument & länkar