Celsius: TAURUS-beställning fördelad

TAURUS-beställning fördelad En formell beställning har nu lagts på det arbete som Celsius ska genomföra i TAURUS-projektet. Ordern är på cirka 370 MSEK. Tyska DASA-LFK och Celsius, via sin affärsenhet Bofors Missiles, samverkar via ett gemensamt bolag för utveckling, produktion och marknadsföring av markmålsroboten TAURUS. Ägarförhållandet i bolaget är 67 procent för LFK och 33 procent för Celsius. Beställning av utveckling av TAURUS-roboten KEPD 350 från den tyska motsvarigheten till FMV, som heter BWB, blev klar i mars i år. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar