Celsius: Två ubåtar moderniseras och utrustas med Stirling

Två ubåtar moderniseras och utrustas med Stirling Kockums har fått en order av Försvarets materielverk (FMV) på generalöversyn, modernisering och livstidsförlängning av två ubåtar i serien Västergötland. Ordern är värd ca 600 miljoner kronor. I ordern ingår att installera det luftoberoende Stirling-systemet, som gör att en ubåt kan vistas under vatten betydligt längre tid utan att röja sig än vad som annars skulle ha varit fallet. Det innebär att de två ubåtarna i avsevärt högre grad kan möta den bedömda tekniska hotbilden i framtiden. Stirling-systemet, som blivit mycket internationellt uppmärksammat, har utvecklats på Kockums under lång tid. Det har sålts på export bl a till Japan. I de båda ubåtarna installeras det senast utvecklade Stirling-systemet, det s k MK 3. Ordern innebär att svenska marinen framöver kommer att ha tillgång till fem ubåtar med det luftoberoende Stirling-systemet. Moderniseringen innebär även att de två ubåtarna kan agera effektivare i varmare vatten och därmed får svenska marinen bättre förutsättningar att delta i fredsbevarande internationella operationer. För ytterligare information, kontakta Kockums informationschef Kjell Göthe, tfn 040 - 34 82 88 eller mobilt 070 - 583 95 44. Kockums och tyska HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft AG) har nyligen aviserat ett samgående. Därmed bildas ett nytt företag som är världsledande på konventionella ubåtar och marina ytfartyg. Affären måste dock formellt först godkännas av EU-kommissionen. Celsius har 25 procents ägarandel i nya Kockums- HDW. Celsius är ett internationellt högteknologiskt kunskapsföretag, som i nära samverkan med sina kunder utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system, produkter och tjänster inom tre kärnområden. Dessa är; Defence med koncentration till elektronik, IT och intelligenta vapensystem, Aerotech Services som omfattar kvalificerade tjänster, konsultverksamhet och underhåll huvudsakligen för försvarskunder samt Aviation Services som har sin tonvikt på motor- och komponentunderhåll och asset management-tjänster för den civila marknaden. Utifrån den breda kompetensbasen utvecklas nya produkter och tjänster med stark tillväxtpotential för både den civila och den försvarsrelaterade marknaden. Omsättningen är drygt 12 miljarder kronor och antalet anställda cirka 9 500. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00070/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar