Celsius affärsenhet i Eskilstuna varslar 35 anställda

Varsel vid Bofors Anti Armour Systems Celsius affärsenhet Bofors Anti Armour Systems varslar 35 anställda vid Bofors Carl Gustaf i Eskilstuna om uppsägning. Nyligen varslades 83 anställda vid affärsenheten i Karlskoga. Bofors Anti Armour Systems har idag ca 750 anställda. Åtgärderna vidtas i syfte att genom rationaliseringar uppnå långsiktiga lönsamhetsmål och förbättrad konkurrenskraft, samt göra en anpassning till framtida marknad. För ytterligare upplysningar kontakta Celsius informationschef Kjell Göthe på tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f n omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00060/p981021s.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00060/p981021s.pdf