Celsius avyttrar fastigheter

Fastigheter avyttras Som ytterligare ett steg i renodlingen av Celsius-koncernens verksamhet har två fastigheter avyttrats, en i Eskilstuna och en i Glostrup, Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till drygt 50 MSEK och innebär en mindre realisationsvinst. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981222BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981222BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar