Celsius avyttrar Kockums Computer Systems

Celsius avyttrar Kockums Computer Systems Celsius har sålt sitt helägda Malmöbaserade dotterbolag Kockums Computer Systems (KCS) till 6:e AP-fonden. KCS är en av världens ledande leverantörer av IT-baserade system för konstruktion och produktion av fartyg och har kunder inom hela den globala varvsindustrin. KCS har i Malmö ca 85 medarbetare och ytterligare ca 70 vid 9 dotterbolag i tre världsdelar. 6:e AP-fonden är en oberoende förvaltare av allmänna svenska pensionsmedel. Inom ett antal prioriterade affärsområden gör man investeringar i onoterade svenska bolag med intressant utvecklingspotential. Genom sin egen organisation eller via ett omfattande nätverk tillför man också den kompetens som krävs för tillväxt. Affären är ett led i Celsiuskoncernens strategiska renodling och har endast marginell påverkan på koncernens resultat. Samtidigt får KCS en kapitalstark och långsiktig ägare med förmåga att vidareutveckla företaget och dess affärskoncept. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är ett internationellt högteknologiskt kunskapsföretag, som i nära samverkan med sina kunder utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system, produkter och tjänster inom kärnområdena Försvar och Flygunderhåll. Utifrån den omfattande kompetensbasen utvecklas nya affärer med stark tillväxtpotential för den militära och civila marknaden. Omsättningen är ca 14 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar