Celsius får ombyggnaduppdrag till Götaverken Cityvarvet

Ombyggnadsuppdrag till Götaverken Cityvarvet Celsiusägda Götaverken Cityvarvet har under den senaste tiden tecknat avtal om tre betydande ombyggnadsuppdrag för uppdragsgivare i Sverige, Norge och Singapore. Totala ordersumman för dessa uppdrag överstiger 110 miljoner kronor. Det första uppdraget är planerat till februari-mars 1999 och avser ombyggnad av Tysklands-färjan "Stena Germanica" för att uppfylla säkerhetskraven i den s k Stockholms-överenskommelsen. Avtalet omfattar bl a montering av nya sponsoner utefter fartygets sidor med en total vikt av 350 ton. Vidare ingår omfattande ombyggnad av fartygets brandbekämpningssystem för att uppfylla kommande miljökrav. (Motsvarande ombyggnad av systerfartyget "Stena Scandinavia" skall utföras under januari-februari 1999 på Celsius-ägda Öresundsvarvet i Landskrona.) Det andra uppdraget gäller ombyggnad av en standard Panmax-bulker på ca 70 000 dwt till s k "transloader", d v s med kapacitet att läktra större fartyg och därefter lossa sin egen last till mottagningsanläggningar i hamn. Ombyggnaden skall ske under maj-juni 1999. Beställare är ett norskt rederi som drivs av Torvald Klaveness & Co A/S. Det tredje uppdraget avser omfattande däcksförstärkningar av biltransportfartyget "Salome" i början av 1999. Fartyget ägs av Wallenius Lines och drivs av Sembawang Shipmanagement i Singapore. För ytterligare upplysningar kontakta Celsius informationschef Kjell Göthe på tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f n omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000.